Regióny Košice

Zápisy detí do prvého ročníka ZŠ sú tento piatok a sobotu

Ilustračné foto. Zdroj: TASR

KOŠICE – Na 34 základných školách (ZŠ) v Košiciach sa v piatok začínajú zápisy do prvých ročníkov. Uskutočnia sa od 14.00 do 18.00 h a pokračujú v sobotu (6. 4.) od 8.00 do 12.00 h. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.

Zápisy sa týkajú detí, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť, ako aj detí, u ktorých nastal odklad školskej dochádzky.

Rodičia môžu dať zapísať dieťa v ZŠ podľa školského obvodu, v ktorom majú trvalý pobyt, ale môžu si vybrať aj inú školu. “Na zápis okrem vyplnenej prihlášky s osobnými údajmi budúceho prváka musia rodičia doniesť aj jeho rodný list, občianske preukazy alebo občiansky preukaz zákonného zástupcu a čestné prehlásenie od druhého zákonného zástupcu na vykonanie zápisu,” uvádza mesto.

V prípade, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou je potrebné predložiť aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe jeho diagnostického vyšetrenia.

O prijatí dieťaťa do ZŠ rozhodne jej riaditeľ do 15. júna. V tomto školskom roku navštevuje košické ZŠ dokopy 2014 prvákov. Vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková predpokladá aj tentoraz podobné číslo novoprijatých žiakov, ktorí od septembra začnú s povinnou školskou dochádzkou v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Bližšie informácie o zápisoch sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.