Regióny Košice

Študentský domov na Jedlíkovej ulici má prejsť významnou obnovou

Ilustračné. ZDROJ: skolske.sk

KOŠICE – Budova Študentského domova (ŠD) Jedlíkova 13 v Košiciach by mala prejsť významnou obnovou. Cieľom je znížiť jej energetickú náročnosť. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) na tento účel vyhlásila verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zákazky takmer 2,3 milióna eur bez DPH. Práce plánuje financovať z eurofondov. Vyplýva to z oznámenia, ktoré je zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Objekt pozostáva z troch blokov. Dva z nich majú šesť nadzemných podlaží a slúžia na ubytovanie, tretí je jednopodlažný, pričom ide o prepojovaciu vstupnú časť s vestibulom. Budova sa nachádza v areáli študentských domovov na Jedlíkovej ulici.

Obnova počíta so zateplením obvodových stien, strechy, výmenou výplňových konštrukcií či s osadením nového fotovoltického zdroja. Umiestnený má byť na streche a má mať celkový výkon 10,25 kW. Na streche má byť aj bleskozvod. “Vymenia sa všetky pôvodné okná a okná s izolačným dvojsklom. Nové okná a dvere budú z plastových profilov s izolačným trojsklom,” uvádza sa v súťažných podkladoch.

ŠD bude naďalej slúžiť na účely ubytovania študentov TUKE. K obnove internátu by malo dôjsť v prípade úspešnosti žiadosti o poskytnutie prostriedkov z nenávratného finančného príspevku. Práce by mali trvať najviac 180 dní. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 26. apríla.