Regióny Košice Rožňava

Na rieke Slaná vybudujú protipovodňovú ochranu pred storočnou vodou

Rieka Slaná sa pôsobením škodlivých látok sfarbila do oranžova. Zdroj: TASR

ČOLTOVO – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje na rieke Slaná v úseku od obce Čoltovo po mesto Tornaľa vybudovať protipovodňovú ochranu, ktorá má územie ochrániť pred takzvanou storočnou vodou. Stavebné práce v rámci projektu za takmer 2,2 milióna eur majú začať v októbri. Uviedol to hovorca SVP Marián Bocák.

 

“Protipovodňové opatrenia zahŕňajú prevýšenie pravostrannej ochrannej hrádze toku Slaná na dĺžke 6196 metrov, prevýšenie ľavostrannej ochrannej hrádze toku Slaná na dĺžke 4886 metrov a prevýšenie ochranných hrádzí úseku toku Turiec. Ďalej budú prevýšené ochranné hrádze prítokov Gemer, bezmenný pravostranný prítok, Činča, Lapša a Krupičný potok,” priblížil Bocák. Ako dodal, s prevýšením koruny ochranných hrádzí súvisí aj rekonštrukcia hrádzových priepustov, schodov a úprava prejazdov cez hrádze Slanej.

Práce na ochranných hrádzach budú prebiehať v katastrálnom území obcí Čoltovo a Gemerská Panica v okrese Rožňava a v katastrálnom území mesta Tornaľa a obce Gemer v okrese Revúca. Potreba realizácie projektu podľa SVP vznikla na základe mimoriadnych povodňových situácií v predchádzajúcich rokoch, keď dochádzalo k škodám na pozemkoch a majetkoch obyvateľov.

“Medzi najvýznamnejšie povodne v minulosti radíme povodeň z roku 1974, povodeň z decembra 2009 a z obdobia máj – jún 2010, kedy bolo zaplavených niekoľko desiatok areálov dvorov, záhrad a pivníc rodinných domov. Boli tiež zaplavené miestne komunikácie. Ochrana riešeného územia doteraz vybudovanými ochrannými hrádzami a úpravami sa ukázala ako nedostatočná a je potrebné rekonštruovať tieto objekty tak, aby bezpečne previedli prietok na úrovni storočnej vody,” vysvetlil Bocák.

Hlavným cieľom projektu je podľa SVP zabezpečiť ochranu zdravia, života a majetku obyvateľov, práce budú mať podľa vodohospodárov len minimálny vplyv na samotný tok. Rozpočet projektu predstavuje takmer 2,2 milióna eur a financovaný bude z prostriedkov Európskej únie. Práce by mali odštartovať v októbri, ich ukončenie je naplánované na december 2023.