Zasadal krízový štáb mesta Košice. Zaoberal sa postupom pri prijímaní ľudí utekajúcich z Ukrajiny

KOŠICE – Krízový štáb mesta Košice, ktorý zasadal v noci na sobotu, sa zaoberal postupom pri prijímaní ukrajinských utečencov do zariadení núdzového ubytovania v meste.

 

„Musíme koordinovať všetky naše kroky na viacerých stupňoch, preto som požiadal aj starostov mestských častí, aby v spolupráci s mestom pomohli vytypovať vhodné lokality na umiestnenie dočasného stanového mestečka pre ľudí utekajúcich pred vojnou, z ktorých drvivá väčšina sú matky s malými deťmi,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček. „V spolupráci so štátnymi orgánmi sme pripravení zabezpečiť, aby sa naše mesto stalo logistickým a humanitárnym centrom pre Ukrajincov, ktorí nemohli zostať vo svojej domovine,“ konštatoval. Informoval o tom magistrát mesta.

Šéf referátu krízového riadenia Peter Ferjenčík oznámil, že k sobotňajšiemu dňu vie mesto poskytnúť 63 lôžok, ubytovanie v zariadeniach mestských podnikov a mestských častí pre 317 osôb a v školách po vybavení ležadlami, posteľami, spacími vakmi a dekami pre 4126 osôb. V prípade potreby mesto disponuje priestorom s rozlohou 28.000 štvorcových metrov na stanové mestečko a na nevyhnutný čas vie pre ubytovaných zabezpečiť i stravu.  „Mestské kapacity je potrebné dovybaviť, potrebujeme zabezpečiť dostatok ležadiel, postelí, spacích vakov a diek pre ubytovaných. Preto zvolávam poslancov mestského zastupiteľstva na jeho mimoriadne rokovanie, aby sme spoločne rozhodli o nevyhnutných krokoch na nasledujúce obdobie,“ uviedol primátor. Mimoriadne rokovanie je naplánované na stredu 2. marca. Hlavnou témou bude vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie pobytu utečencov a pre charitatívne organizácie.

„Cítime spolupatričnosť a cítime sa rovnako morálne spoluzodpovední postarať sa o ľudí, ktorí z hodiny na hodinu museli učiniť najťažšie rozhodnutie vo svojom živote a zo strachu o vlastný život a životy svojich detí opustiť svoj dom, byt, krajinu s vedomím, že sa možno nebudú mať ani po skončení najhoršieho kam vrátiť. To všetko však robíme a chceme robiť s vedomím, že prvoradá je, samozrejme, bezpečnosť Košičanov. V tejto súvislosti sme od dnes zvýšili počet hliadok mestskej polície v centre mesta a na dôležitých dopravných uzloch,“ informoval Polaček. Mestským policajtom pomáhajú príslušníci štátnej polície.

Košičanov primátor vyzval na zachovanie pokoja a solidaritu. „Zároveň vás prosím, aby ste v prípade, ak budete požiadaní o pomoc od obyvateľov Ukrajiny, vždy kontaktovali aj dispečing mestskej polície na čísle 159 alebo štátnej polície na linke 158,“ uviedol. Magistrát už oslovili aj predstavitelia partnerských miest s ponukou pomoci.

Viac o téme: Košice, krízový štáb, Ukrajina, vojna

Súvisiace články