Regióny Košice

V piatok a sobotu sa konajú zápisy detí do prvého ročníka ZŠ

Ilustračné foto. Zdroj: TASR

KOŠICE – Na 34 košických základných školách (ZŠ) sa v piatok a sobotu (15. 4.) konajú zápisy do prvého ročníka. Týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť. Takisto platia aj pre deti, u ktorých nastal odklad školskej dochádzky. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

 

Tohtoročné zápisy sa uskutočnia v piatok medzi 14.00 a 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Magistrát pripomína, že rodičia môžu dať zapísať dieťa do ZŠ podľa školského obvodu, kde majú trvalý pobyt, vybrať si však môžu aj inú školu.

Na zápis okrem vyplnenej prihlášky s osobnými údajmi budúceho prváka musia rodičia doniesť aj jeho rodný list a občianske preukazy oboch rodičov. “V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa,” dodáva. O prijatí dieťaťa na ZŠ rozhodne jej riaditeľ do 15. júna tohto roka.

Vedúca oddelenie školstva magistrátu Beáta Lopušniaková pripomína, že rodičia môžu ZŠ poskytnúť osobné údaje už pred zápisom dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Nenahrádza to však fyzickú prítomnosť dieťaťa na tohtotýždňovom zápise.

V tomto školskom roku navštevuje košické ZŠ 2150 prvákov, Lopušniaková aj tentoraz predpokladá podobné číslo novoprijatých žiakov, ktorí od septembra začnú s povinnou školskou dochádzkou na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bližšie informácie o zápise sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.