Regióny Košice Rožňava

V okrese Rožňava začínajú rekonštruovať úseky cesty za 3,5 mil. eur

Ilustračné. ZDROJ: BSK

ROŽŇAVA – V okrese Rožňava v týchto dňoch začínajú s rekonštrukciou cesty prvej triedy I/67. Obnovou prejdú tri úseky vozovky v celkovej dĺžke 2,65 kilometra, ktoré ležia v katastroch obcí Henckovce a Nižná Slaná. Práce pre Slovenskú správu ciest (SSC) bude za 3,5 milióna eur bez DPH realizovať firma Eurovia SK. Hotové by mali byť do 18 mesiacov. Informovala hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.

 

Stavba je rozdelená na tri úseky. Prvý z nich sa začína za obcou Henckovce a pokračuje až po začiatok obce Nižná Slaná. Druhý úsek naň nadväzuje a pokračuje intravilánom obce Nižná Slaná až po jej koniec. Posledná časť, ktorú zrekonštruujú, sa začína za obcou Nižná Slaná a pokračuje po začiatok časti Nižnoslanská Baňa.

Stavebné práce budú pozostávať najmä z výmeny podložia a konštrukcie vozovky v nutnom rozsahu. Vymenia aj kryt vozovky. Okrem iného tiež odvodnia cestné teleso a upravia priekopy. V miestach lokálnych zosuvov zhotovia oporné múry a zrealizujú takzvaný vystužený svah. “Účelom rekonštrukcie je stabilizácia vzniknutých zosuvov, obnova cestného telesa a vyriešenie odvodnenia cesty. Cieľom stavby je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť dopravy, znížiť negatívny dosah cestnej premávky na životné prostredie krajiny i obyvateľstva a znížiť hlukovú záťaž,” uviedla Tančáková.

Súčasný stav vozovky je podľa nej nevyhovujúci. “Na niektorých úsekoch komunikácie došlo v minulosti k rozšíreniu bez toho, aby sa upravilo samotné podložie. Preto vznikajú lokálne sadnutia a sieťové rozpady konštrukcie,” spresnila s tým, že mnohé bezpečnostné zariadenia sú zdeformované, poškodené koróziou alebo úplne chýbajú.

Cesta prvej triedy I/67 slúži pre osobnú i nákladnú dopravu a vedie od štátnej hranice Kráľ cez Tornaľu a Rožňavu až do Pustého Poľa. Na tomto území tvorí základný komunikačný systém, ktorý sa prepája s cestami prvej triedy I/16 a I/66.