V košických základných školách nastúpi viac ako 2000 prvákov

KOŠICE – Do košických základných škôl nastúpi v pondelok viac ako 17.000 žiakov a svoj prvý školský rok začne 2070 prvákov. Materské školy privítajú približne 5610 škôlkarov, z ktorých 1675 bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

V základných školách sa očakáva mierny nárast počtu žiakov. Zatiaľ čo v školskom roku 2021/2022 ich bolo 16.498, tentoraz ich bude približne o 600 viac. „Mesto Košice ako zriaďovateľ má dostatočnú kapacitu prijať všetkých košických žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku. Naše školy však navštevuje aj veľmi veľa žiakov zo širokého okolia, ktorých rodičia pracujú v krajskom meste. Napríklad, z celkového z počtu prvákov má približne 300 žiakov trvalý pobyt mimo Košíc,“ uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu Beáta Lopušniaková.

Dostatok miest majú podľa nej aj košické materské školy. Školy v centre mesta už naplnili svoju kapacitu, voľné miesta sú však ešte mimo centra a na sídliskách. Aj niektoré materské školy ešte majú dostatok voľných miest pre deti, a to aj vďaka rekonštrukcii a rozšíreniu kapacít v škôlkach na uliciach Šafárikova, Muškátova, Hemerkovej a Galaktická.

V štyroch materských školách vzniklo celkovo počas prázdnin 180 nových miest pre deti. Mesto je opätovne pripravené zaradiť do svojich škôl a predškolských zariadení aj ukrajinské deti. Napriek tomu, že školská dochádzka pre tieto deti nie je povinná, pred prázdninami navštevovalo základné školy približne 360 žiakov z Ukrajiny a v materských školách bolo zapísaných 80 ukrajinských detí. „Podobné čísla očakávame aj tento školský rok. Niektorí rodičia z Ukrajiny však zatiaľ svoje deti nezapísali, a tak budeme presné štatistiky poznať až o niekoľko dní,“ doplnila Lopušniaková. Rovnako ako uplynulý školský rok plánuje mesto otvoriť na ZŠ Tomášikova dve triedy pre ukrajinské deti s celkovou kapacitou 60 detí. Cez prázdniny sa vo viacerých materských a základných školách uskutočnili opravy a rekonštrukcie za zhruba dva milióny eur. Časť prác sa bude dokončovať aj počas jesene.

Viac o téme: kapacity, Košice, materské školy, prváci, rekonštrukcie, základné školy

Súvisiace články