Regióny Košice

U dopravcov kraja odchádza 35 vodičov autobusov

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

KOŠICE – Zmluvní dopravcovia Košického samosprávneho kraja (KSK) Arriva Michalovce a eurobus, pre ktorých pracuje celkovo viac ako 600 vodičov prímestských autobusov, hlásia odchod spolu 35 vodičov. Cestujúci v Košickom kraji tento výpadok po 1. decembri mimoriadne nepocítia. Informoval o tom vo štvrtok KSK v súvislosti s odchodom časti vodičov do predčasného starobného dôchodku.

“Ide o nárazový problém, na ktorý už župa prostredníctvom svojho koordinátora dopravy IDS Východ a zmluvných dopravcov reagovala v priebehu októbra a novembra zmenami cestovných poriadkov. Tie nemali žiadny negatívny vplyv na cestujúcu verejnosť,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Konkrétne došlo podľa neho najmä k optimalizácii a presunu dopravných výkonov medzi dopravcami tak, aby bola aj naďalej garantovaná spoľahlivosť dopravných služieb. “Ďalšie zmeny cestovných poriadkov nastanú s platnosťou od 10. decembra, no ani tie nespôsobia cestujúcim stratu zaužívaných dopravných spojení,” dodal.

S výpadkom zamestnancov po 1. decembri sa vyrovnávajú prímestskí autobusoví dopravcovia na celom Slovensku. KSK poukazuje na to, že spoločne so združením samosprávnych krajov SK8 dlhodobo volá po systémovej zmene, ktorá by pomohla vyriešiť nedostatok vodičov vo verejnej doprave. Priemerný vek šoférov autobusov na Slovensku je 50 a viac rokov, čo znamená, že v najbližších desiatich rokoch odíde do dôchodku približne polovica z nich. Vodiči vo veku do 30 rokov predstavujú u dopravcov len jedno až dve percentá z celkového počtu zamestnancov. Jedným z dôvodov sú aj vysoké výdavky pre vodiča osobného auta na získanie vodičského oprávnenia skupiny D a kvalifikačnej karty, ktoré sa pohybujú okolo 2500 eur.

“Rýchlym operatívnym riešením v aktuálnej situácii by bolo umožniť súbeh predčasného starobného dôchodku a pracovného pomeru. To by znamenalo, že vodiči by naďalej mohli popri predčasnom starobnom dôchodku pracovať v doprave vo verejnom záujme, no na to je nevyhnutná ústretovosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,” skonštatoval konateľ IDS Východ a predseda Dopravnej sekcie Združenia SK8 Radovan Hužvík.

Jedným zo systémových riešení je podľa neho zavedenie funkčného modelu výchovy a vzdelávania nových vodičov. V spolupráci s ministerstvom školstva navrhuje vytvoriť učebné odbory najmä na stredných odborných školách. Tie by umožnili po ukončení školy absolvovať dva roky ideálne duálneho vzdelávania a zároveň vodičského kurzu. Mladí po dosiahnutí veku 21 rokov by tak mohli získať nielen vodičské oprávnenie na skupinu D, ale rovno aj zamestnanie.

Dôležitou otázkou sú aj mzdy. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb trápi podľa KSK všetky samosprávy a na ďalšie zvyšovanie platov vodičov rozpočty nestačia. “Pokiaľ nedôjde k významnému ekonomickému impulzu zo strany štátu, situácia sa bude dramaticky zhoršovať, najmä v prípade, ak budú prichádzať noví zamestnávatelia, bude sa zvyšovať mobilita a verejná doprava nebude schopná reagovať zvýšením počtu ponúkaných spojov. Ak nebudú prijaté opatrenia, ako je napríklad kompenzácia poskytovaných sociálnych zliav vo verejnej osobnej doprave, zníženie DPH na cestovné lístky vo verejnej osobnej doprave na nula percent alebo prehodnotenie fiškálnej decentralizácie a príjmov miest a VÚC, nemôžeme očakávať pozitívnu budúcnosť v regionálnych a mestských dopravách,” dodal Hužvík.