Stredné školy v Košickom samosprávnom kraji plánujú prijať spolu 5152 prvákov

KOŠICE – Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorých je 63, plánujú v budúcom školskom roku prijať do prvých ročníkov spolu 5152 žiakov. Z toho je 1070 žiakov na gymnáziách a 4082 na iných stredných školách. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

 

Samosprávny kraj deklaruje, že ponuku študijných a učebných odborov sa každý rok snaží prispôsobiť aj potrebám na trhu práce. Preto aj v školskom roku 2021/2022 majú deviataci možnosť vybrať si z viacerých experimentálnych odborov z oblasti informatiky, ekonomiky, drevárstva, poľnohospodárstva či športu. Patria k nim napríklad inteligentné technológie, správca inteligentných a digitálnych systémov, programovanie digitálnych technológií, digitálne služby v športe alebo spracovanie dát v športe. Krajské stredné školy pokračujú aj v overovaní experimentálneho odboru bankový pracovník, technik drevárskych CNC zariadení či agromechatronik. Žiaci sa mohli druhýkrát prihlásiť aj na Krajskú hokejovú akadémiu, ktorá funguje pri Strednej športovej škole v Košiciach. V novom školskom roku prijme približne 15 prvákov.

„Od septembra sa opäť rozšíri zoznam firiem, ktoré spolupracujú so župnými strednými školami v rámci duálneho vzdelávania. Oproti vlaňajšku sa do duálneho vzdelávania zapája ďalších 60 firiem, čo je dokopy už vyše 200 zamestnávateľov, ktorí pomôžu prepojiť vzdelávanie s praxou,“ uviedol Úrad KSK.

Termín podania prihlášky na strednú školu je 8. apríla. Školy musia rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejniť zoznam uchádzačov podľa výsledkov do 20. mája. Talentové skúšky sa v tomto roku nekonali vo februári alebo marci, ale presunuli sa na máj, keď budú prebiehať všetky prijímacie skúšky.

V priebehu januára kraj distribuoval deviatakom a ich výchovným poradcom na 200 základných školách v Košickom kraji informačnú brožúru Stredná pre teba. Jej obsah je prístupní aj online na webstránke www.strednapreteba.sk. „Okrem ponuky študijných a učebných odborov sa tu deviataci dozvedia viac aj o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania, o mimoškolskej činnosti jednotlivých škôl, možnostiach ubytovania v stredoškolských internátoch či ponuke služieb iných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,“ konštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Viac o téme: brožúra, gymnázium, informácie, Košický samosprávny kraj, prijatie, prváci, Stredná pre teba, stredná škola, Úrad KSK, výchovný program, základné školy, žiaci

Súvisiace články