Regióny Košice

Do lavíc košických stredných škôl zasadnú od pondelka študenti končiacich ročníkov

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

KOŠICE – Košický samosprávny kraj (KSK) od pondelka (12. 4.) obnoví prezenčné vyučovanie v končiacich ročníkoch všetkých stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.

 

Už od 22. marca funguje prezenčná výučba v posledných ročníkoch na stredných zdravotníckych školách, ktorým vtedy dalo ministerstvo školstva výnimku. Teraz sa k nim pridajú ostatné. Na 63 krajských stredných školách sa to týka približne 5300 žiakov, ktorí sa tak začnú vzdelávať priamo v školách. “Do lavíc môžu zasadnúť všetci, čo v praxi znamená, že školy už nebudú dištančne vzdelávať tých žiakov z končiacich ročníkov, ktorí do školy nenastúpia. Verím, že napriek pandémii a okolnostiam žiaci šťastne dokončia svoj posledný ročník na strednej škole,” povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Ministerstvo školstva automaticky spúšťa školský semafor, ktorý upravuje pravidlá po otvorení. Ak sa napríklad objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl z 8. apríla, zverejneného na webstránke ministerstva školstva.

Niektorí riaditelia zvažujú na pondelok vyhlásiť riaditeľské voľno, aby sa žiaci na návrat do škôl stihli pripraviť. “Stále platí, že žiak a jeden jeho zákonný zástupca potrebujú predložiť potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste, starom najviac sedem dní. V prípade žiakov nad 18 rokov test rodiča nie je potrebný,” uviedol Trnka. Aj po obnovení prezenčného vyučovania budú v stredných školách platiť prísne hygienicko-epidemické opatrenia.

Stredoškolské internáty podľa manuálu opatrení z ministerstva zostávajú nateraz zatvorené. Internátne ubytovanie je zatiaľ dostupné len pre žiakov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl, aj to podľa prísnych pravidiel. V jednej izbe môže byť ubytovaná iba jedna osoba, pričom žiaci sa nesmú navzájom stretávať. Stredné školy budú tiež zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia aj otváranie jedální.

Na zmenu sa pripravujú aj prímestskí autobusoví dopravcovia ARRIVA a eurobus, s ktorými má kraj zmluvu. Posilnia spoje a z mimoriadneho režimu prechádzajú na prázdninový. Vylúčené nie sú podľa KSK ďalšie úpravy spojov, a to v závislosti od epidemiologickej situácie či požiadaviek riaditeľov škôl.