Regióny Košice Top

Seniori môžu naďalej využívať príspevok na stravovanie

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

KOŠICE – Seniori môžu naďalej využívať príspevok na stravovanie. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti. O zrušení príspevku na obed vo výške dvoch eur podľa neho informovali niektoré mestské časti (MČ). “Mesto Košice sa dištancuje od týchto zavádzajúcich informácií,” uvádza.

Pripomína, že uznesenie, podľa ktorého je príspevok priznaný, je naďalej v platnosti. “MČ tak nič nebráni v tom, aby košickým seniorom, ktorí spĺňajú podmienky uznesenia, priznali príspevok,” dodáva.

Podmienkou je, aby bol dôchodok žiadateľa jeho jediným zdrojom príjmu a súčasne nepresiahol výšku 500 eur mesačne. Podmienky platia aj pre dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500 eur mesačne, ako aj dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne uvedenú priemernú sumu mesačne na jedného dôchodcu.

V prípade, ak senior spĺňa podmienky na poberanie príspevku, kontaktovať môže miestny úrad príslušnej MČ, v ktorej má trvalý pobyt.