Regióny Košice Michalovce

Rekonštrukcia na Senianskych rybníkoch má zlepšiť vodný režim v rezervácii

Ilustračné foto. Zdroj: TASR/František Iván

SENNÉ – V Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Senianske rybníky pri Iňačovciach v okrese Michalovce opravili hrádze a zrekonštruovali prívodný kanál, ktorý zásobuje vodou celú rybničnú sústavu. Ochranári aj rybnikári tak NPR aj hospodárske rybníky dokážu spoľahlivejšie zásobovať vodou, ochrániť pred suchom a zlepšiť tak podmienky pre vzácne druhy vodných vtákov, ktoré nehniezdia nikde inde na Slovensku. TASR o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.

Rekonštrukčné práce zahŕňali zvýšenie západnej hrádze a opravu poškodených miest na južnej hrádzi. Obe slúžia na udržiavanie vody v NPR Senianske rybníky. Betónový prívodný kanál privádza vodu nielen do rezervácie, ale aj do celej rybničnej sústavy. “Na lokalite boli vymedzené hranice zásahu, pomocou techniky sa spevnila a zvýšila hrádza rezervácie, vyčistil sa prívodný kanál od sedimentov a opravili sa porušenia betónových brehov prívodného kanála,” spresnil Matej Repel zo SOS/BirdLife.

Havarijný stav niektorých častí

Pripomenul, že budúci rok uplynie polstoročie od ukončenia prvej fázy výstavby rybníkov, ktorá zahŕňala aj prívodný kanál. Niektoré jeho časti boli už v havarijnom stave a hrozilo pretrhnutie brehov, zaplavenie poľnohospodárskej pôdy a strata vody pre rezerváciu a rybníky.

Opravy realizované v rámci projektu LIFE IPORSEN podľa neho pravdepodobne zabránili veľkým ekologickým, ale aj hospodárskym škodám. “Zvýšia schopnosť krajiny zadržiavať vodu, ochránia okolitú poľnohospodársku pôdu pred nežiaducim zaplavovaním cez poškodené hrádze a zlepšia podmienky pre vodné vtáctvo,” dodal s tým, že boli nevyhnutné na záchranu mokradí vo Vtáčom raji. Vďaka tomu by tam v budúcej sezóne mohli zahniezdiť napríklad aj bučiak veľký, šabliarka modronohá, čorík bahenný či žeriav popolavý.

Významné druhy vodných vtákov

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky pri obci Iňačovce, ktorého súčasťou je rovnomenná NPR, je najvýznamnejšou ornitologickou lokalitou na Slovensku najmä pre vodné druhy vtáctva. “V roku 2023 sme tu priamo v rezervácii zaznamenali hniezdenie nového vtáčieho druhu pre Slovensko – ibisovca hnedého. Veríme, že o rok sa vráti a budú tu pre neho ešte lepšie podmienky,” doplnil strážca z SOS/BirdLife Tomáš Ličák.