Regióny Košice

Rastislav Trnka vetoval uznesenie poslancov o schvaľovaní výdavkov nad milión eur

Rastislav Trnka. ZDROJ: TASR/Roman Hanc

KOŠICE – Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka vetoval uznesenie, podľa ktorého by kraj mal predkladať poslancom na odsúhlasenie všetky právne úkony s úhradou bežných alebo kapitálových výdavkov v hodnote viac ako jeden milión eur. Uznesenie prijalo krajské zastupiteľstvo v októbri na návrh poslanca Jaroslava Polačeka a týkalo sa aj organizácií, ktorých je KSK zriaďovateľom.

 

Podľa odôvodnenia Trnka uznesenie nepodpísal “z dôvodu nevýhodnosti, lebo je spôsobilé ohroziť plnenie základných úloh a činností KSK”. To, že ho nepodpíše, naznačil už po jeho schválení v zastupiteľstve. “Ja to beriem v rámci opozičného folklóru, čiže tak s ním aj budeme nakladať,” reagoval vtedy pre TASR. Uznesenie podporilo 27 zo 46 hlasujúcich poslancov. Za boli aj podpredsedovia KSK Karol Pataky a Ladislav Lörinc. “Tak získame prehľad, lebo mnohokrát sa len čudujeme, čo všetko dokážeme kúpiť a investovať cez naše organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a nedokážeme sa ani vyjadriť,” uviedol k svojmu návrhu Polaček. Narážal pritom aj na kontroverzný osemročný prenájom techniky za 29,8 milióna eur pre Správu ciest (SC) KSK.

Riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčak reagoval, že kraj má zásady hospodárenia s majetkom a ďalšie interné predpisy, ktoré jasne stanovujú, kto, čo a kedy schvaľuje. “Predkladanie návrhov ad hoc len spôsobí v tom celom zmätok,” povedal s tým, že treba si ujasniť, či je také uznesenie vôbec v súlade so zákonom. Upozornil na to, že mnoho vecí je operatívnych, vrátane využitia eurofondov a takto by bolo treba čakať na to, kým sa zíde zastupiteľstvo. Podľa zákona ak sa predseda kraja domnieva, že uznesenie je v rozpore so zákonom alebo je pre kraj nevýhodné, môže pozastaviť jeho výkon tak, že ho nepodpíše. Rokovací poriadok stanovuje, že zastupiteľstvo môže toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, pričom výkon takéhoto uznesenia už predseda nemôže pozastaviť. Na riadnom zasadnutí sa najbližšie krajskí poslanci zídu v decembri.