Prevádzkovatelia lekární kritizujú zvažovaný zámer košickej župy, pred poslancov nejde

KOŠICE – Prevádzkovatelia lekární, ktorí majú v prenájme priestory v košických zdravotníckych zariadeniach vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (KSK), kritizujú zámer zverejnený na webstránke KSK. Podľa neho by malo dôjsť k ukončeniu nájmu s doterajšími nájomcami, ktorých by mala na desať rokov nahradiť spoločnosť HealthCare Group. Takýto krok by však muselo schváliť krajské zastupiteľstvo a Úrad KSK pre TASR reagoval, že daný materiál nebol zaradený do programu rokovania.

 

Uvedený materiál o zmene nájmu, ktorý spracoval odbor správy majetku Úradu KSK, hovorí o dôvode hodnom osobitného zreteľa, a to vzhľadom na získanie finančných prostriedkov z nájomného. Z neho viac ako polovicu by bolo možné využiť už od prvého mesiaca nájmu s možnosťou použitia na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckych zariadení. Ročné nájomné by počas desiatich rokov predstavovalo 580.107 eur, pričom nájomca by uhradil 3,1 milióna eur jednorazovo v prvý mesiac nájmu.

„Zverejnený zámer považujeme za netransparentný postup pri nakladaní s majetkom KSK. V zmysle ustálených právnych zvyklostí v prostredí obecnej a krajskej samosprávy sa jednorazová finančná ponuka, nech sa javí akokoľvek výhodná, nikdy nepovažuje za dôvod hodný osobitného zreteľa. Sme presvedčení, že práve prostredie transparentnosti má ako jediné potenciál generovania takých podmienok nájmu, ktoré budú z hľadiska verejného záujmu najvýhodnejšie,“ napísali v otvorenom liste predsedovi a poslancom KSK zástupcovia 11 dotknutých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

Okrem uvedenia ďalších výhrad požiadali o odmietnutie návrhu a zotrvanie na existujúcich korektných nájomných vzťahoch. Poukázali aj na postoj komisie k hospodáreniu s majetkom KSK, ktorá zámer odporučila Zastupiteľstvu KSK neschváliť. „Materiál k prenájmu nebytových priestorov v budovách polikliník v Košiciach nebol zaradený do programu Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, a teda poslanci o ňom rokovať vôbec nebudú,“ informovala v utorok TASR za Úrad KSK hovorkyňa Anna Terezková. Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva KSK sa uskutoční 30. apríla formou videokonferencie.

Viac o téme: HealthCare Group, hlasovanie, Košický kraj, lekárne, prevádszkovatelia lekární, zámer, zastupitelstvo, zdravotnícke zariadenia

Súvisiace články