Regióny Košice

Prekvapivé rozhodnutie košického súdu v spore mesta s EEI: Zmluva je neplatná

Zdroj: archív

KOŠICE – Konflikt medzi EEI a košickým magistrátom trvá už vyše roka a zdá sa, že sa schyľuje ku koncu. Košický súd totiž rozhodol. Nie však tak, ako bolo štandardom posledných pár mesiacov. Zmluvu, ktorú podpísala súkromná parkovacia firma ešte s predchádzajúcim vedením mesta, označil za neplatnú.  

 

Aktualizované o 17:20 o stanovisko EEI

Aktualizované o 16:15 o vyjadrenie mesta Košice

Samotná zmluva vznikla ešte v roku 2012 a podľa jej znenia mala trvať až do roku 2022. Spor medzi súkromnou spoločnosťou a magistrátom spustilo nové schválené VZN č. 157 o parkovaní. Podľa neho sa výlučným prevádzkovateľom parkovania v Košiciach stalo mesto a to od 1. januára tohto roka. A to napriek tomu, že spoločnosť mala s mestom uzatvorenú zmluvu až do roku 2022. Firma EEI sa preto obrátila na Okresný súd Bratislava I, ktorý pár týždňov po schválení VZN rozhodol v prospech firmy prostredníctvom neodkladného opatrenia. V ňom nariadil mestu, aby nebránilo prevádzkovaniu parkovania touto spoločnosťou. Podľa vykonateľného neodkladného opatrenia nemá momentálne mesto Košice právo prevádzkovať parkovací systém a vyberať parkovné, keďže tieto práva musí až do právoplatného rozhodnutia o platnosti alebo neplatnosti nájomnej zmluvy naďalej vykonávať spoločnosť EEI. Košický magistrát trval na tom, že o veci, ktorá sa deje na území Košíc, nemôže rozhodovať súd v hlavnom meste.

Vo veci konal aj exekútor, pričom každé jedno jeho konanie mohlo mesto vyjsť státisíce. V prípade, ak je mesto v exekúcii, má vážne problémy, napríklad aj s čerpaním eurofondov. V tom čase košický primátor upokojoval občanov, že ide o odkladné opatrenie a z kroku firmy netreba robiť drámu.  Následne koncom februára zrušil Krajský súd v Bratislave neodkladné opatrenie spoločnosti. Firma sa z toho dôvodu 15. marca rozhodla parkovacie zariadenia v meste vypnúť, čím podľa primátora uznala, že jediným prevádzkovateľom parkovania v Košiciach je mesto. Po pár dňoch magistrát spustil vlastné parkomaty, na ktorých ale nemohli vyberať parkovné hotovosťou, ale iba elektronicky – cez SMS alebo prostredníctvom QR kódu.

Nové rozhodnutie súdu

Najprv košický Okresný súd rozhodol v prospech firmy EEI, na čo sa košický magistrát odvolal. Dnes je ale všetko inak. Okresný súd napokon vyhlásil zmluvu, ktorá ma trvať ešte tri roky, za neplatnú. Informoval o tom samotný košický primátor Jaroslav Polaček. Aj keď sa firma chcela viackrát dohodnúť na odchode z mesta s tým, že by mesto muselo zaplatiť za odkúpenie parkomatov a vyplatiť im ušlý zisk, mesto na ich návrh nepristúpilo. O tom, že zmluva s EEI je neplatná, hovorí košický primátor Jaroslav Polaček od začiatku.

V stredu sa tak konalo druhé pojednávanie druhé pojednávanie vo veci žaloby mesta Košice voči spoločnosti EEI s.r.o. o vypratanie a o zaplatenie finančnej náhrady. Ide o hlavnú žalobu mesta.„Nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť z nájomnej zmluvy č. 2012001646 uzatvorenej dňa 30. 7. 2012 medzi žalobcom (ako prenajímateľom) a žalovaným (ako nájomcom), nie je. Nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť z dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 2012001646, ktorý bol uzatvorený dňa 24. 6. 2016, nie je,” píše sa v rozsudku košického súdu. Voči rozhodnutiu sa však spoločnosť EEI môže odvolať do 15 dní od doručenia rozsudku, čiže stále nie je právoplatný.

Samotný primátor rozhodnutie súdu víta. Verí, že aj ďalšie súdne konania v tejto veci sa budú vyvíjať spôsobom priaznivým pre mesto. „Nielen my, Právnická fakulta UPJŠ, viacero právnych autorít na Slovensku, ale aj súd sa stotožnil s tým, že nájomná zmluva s EEI je neplatná. To dokazuje správnosť nášho rozhodnutia, keď sme začiatkom prebrali parkovací systém v meste a podnikli odvtedy aj viacero dôležitých krokov, aby mohol začať fungovať. Parkovanie patrí a bude patriť Košičanom, pričom výnosy z neho nepôjdu do vreciek bratislavskej firmy, ale zostanú v našom meste a použijú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v Košiciach. Chcem poďakovať všetkým Košičanom za dôveru, ktorú od nich v tejto záležitosti máme. Sľubujem, že aj naďalej budeme vo vedení mesta pracovať na tom, aby sme v oblasti parkovania obhajovali záujmy Košičanov a nie súkromnej spoločnosti, ako to robili naši predchodcovia,“ uviedol primátor Polaček.

Pochybnosti EEI

“Z vyneseného rozsudku sme prekvapení. Súd nám, z nepochopiteľných dôvodov, vyjadrenie mesta Košice z augusta 2019 doručil až minulý týždeň v piatok. Našou odpoveďou k tomuto vyjadreniu, ktoré sme doručili na pojednávaní, sa sudca už fakticky nezaoberal,” napísal pre Glob.sk tím EEI. Dodali, že uvedený postup vzbudzuje pochybnosti o zákonnosti súdneho konania a sudca rozsudok nemal na súde ani nijak odôvodniť.

“Preto počkáme na jeho písomné vyhotovenie, aby sme sa mohli kvalifikovane vyjadriť k argumentom, o ktoré sa súd opiera. Napriek tomu sa domnievame, že existujú viaceré hmotnoprávne dôvody a procesné pochybenia odôvodňujúce podanie odvolania,”  vysvetlili z EEI. Naďalej sú však presvedčení, že zmluva je platná.