Modernizácia budovy školy zvýši úspory energie a zníži emisie CO2

MICHALOVCE – V Michalovciach sa začína rozsiahla rekonštrukcia Základnej školy na Školskej ulici. Budova postavená v polovici 60. rokov minulého storočia doteraz neprešla väčšími opravami. Ako informovala hovorkyňa primátora Mária Stričková, komplexnými stavebnými úpravami dosiahnu úsporu energie približne o 60 percent a významne sa znížia aj emisie CO2.

Budova školy čelí viacerým technickým a energetickým problémom. Poškodené strechy a obvodové murivo umožňujú presakovanie dažďovej vody, čo spôsobuje zvyšovanie prevádzkových nákladov a narušenie tepelnoizolačných vlastností budovy. „Cieľom projektu a samotnej rekonštrukcie budovy základnej školy je výrazne zlepšiť energetickú hospodárnosť, skvalitniť stav vnútorného prostredia budovy zlepšením tepelného komfortu, znížiť energetickú spotrebu a predĺžiť životnosť školských objektov,“ uviedla hovorkyňa.

V rámci projektu dôjde k obnove celkovej podlahovej plochy v rozlohe viac ako 6000 štvorcových metrov vrátane učebných pavilónov, telocvične, kuchyne, jedálne a administratívnych priestorov. Na strechách budú nainštalované extenzívne zelené strechy, čím sa zvýši aj estetická hodnota školy. Okrem toho vymenia okná a v celej budove dôjde k výmene elektrických rozvodov a inštalácii LED svietidiel. Na zamedzenie oslnenia tried budú inštalované vonkajšie žalúzie ovládané v každej triede diaľkovým ovládačom. Zrážková voda zo striech bude odvedená strešnými žľabmi a zvodmi do terénu medzi pavilónmi k dažďovým záhradám, ktoré nebudú plniť len funkciu zadržania vody, ale aj estetickú funkciu na skrášlenie celého areálu budovy školy.

Projekt Obnova historickej budovy Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach s celkovými nákladmi takmer 3,3 milióna eur je financovaný z plánu obnovy, pričom nevyžaduje spolufinancovanie zo strany mesta. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do augusta 2025 a počas stavebných prác sa uskutočnia opatrenia na minimalizáciu rušenia vyučovacieho procesu. Rekonštrukciu realizuje spoločnosť Chemkostav, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.

Viac o téme: Michalovce, rekonštrukcia, škola

Súvisiace články