Regióny Košice

Množstvo odpadu v Krompachoch za rok 2020 opäť narástlo

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

KROMPACHY – Mesto Krompachy v roku 2020 vyprodukovalo 2180 ton odpadu. Toto číslo sa každoročne zvyšuje aj napriek tomu, že počet obyvateľov nevzrástol. Na webovej stránke mesta o tom informoval vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb z tamojšieho mestského úradu Štefan Ondáš.

 

Ako priblížil, v minulom roku mesto zaplatilo za odvoz a likvidáciu odpadov 237 914 eur, za odvoz objemných odpadov 8036 eur, za uloženie odpadu 56 204 eur, za separovaný zber 14.573 eur a za čistenie verejných priestranstiev 60 629 eur. Spolu tak odpady radnicu stáli 377 356 eur. „Mesto v zmysle VZN vyrubilo fyzickým a právnickým osobám sumárne poplatok za odpad vo výške 305.371 eur. V skutočnosti sa vybralo 248 356 eur. Rozdiel, ktorý neplatiči dlhujú mestu, je vymáhaný rôznymi spôsobmi, avšak nie vždy s úspechom,“ uviedol Ondáš. Napriek tomu mesto pripravilo pre občanov motiváciu na zvýšenie triedenia odpadu v podobe zľavy z poplatku za odpady.

Ondáš avizoval, že ani v budúcnosti sa nevyhnú ďalšiemu zdražovaniu, či už z dôvodu manipulácie, odvozu alebo uloženia odpadu. Preto je podľa neho potrebné, aby všetci v maximálnej možnej miere prispievali k zhodnocovaniu odpadov triedením, respektíve znižovaním produkcie odpadu. Samospráva ozrejmila, že ďalšími nákladmi v roku 2020 súvisiacimi so starostlivosťou o verejné priestranstvá sú napríklad aj opravy ciest a chodníkov, ktoré stáli mesto 59 281 eur, zimná údržba vrátane pohotovosti stála 27 029 eur, údržba verejnej zelene 40 744 eur a prevádzka a údržba verejného osvetlenia 71.829 eur. Radnica v tejto súvislosti podotkla, že v Krompachoch sa stále stretávajú s poškodzovaním majetku mesta, či už ide o oplotenie, prvky ihrísk alebo lampy verejného osvetlenia.