Regióny Košice Rožňava

Mesto Rožňava chce zrekonštruovať trojicu bytových domov na tejto ulici

Ilustračné foto Zdroj: TASR/František Iván

ROŽŇAVA – Mesto Rožňava by chcelo zrekonštruovať trojicu bytových domov s nájomnými bytmi na Jovickej ulici. Uchádzať sa plánuje o zdroje zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v celkovej hodnote takmer 1,4 milióna eur. Investičný zámer a predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory odobrili poslanci mesta na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).

Rekonštrukcia troch bytových domov na Jovickej ulici, v ktorých v každom sa nachádza 24 bytov, má byť zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektov. “Obsahom obnovy sú stavebné úpravy v rozsahu zateplenia fasády, strechy, a výmeny obvodových výplňových konštrukcií. Súčasťou modernizácie objektu je aj rekonštrukcia podlahy závetria pri vstupe, v spoločných priestoroch chodby a schodiska,” priblížila samospráva v dôvodovej správe.

Zámerom mesta je napríklad aj rekonštrukcia stupačiek či výťahov

Súčasťou zámeru mesta je aj rekonštrukcia rozvodov v jednotlivých bytových stupačkách, rekonštrukcia osvetlenia v spoločných priestoroch, odkvapových chodníkov či výmena výťahov. Bytové domy podľa mesta vykazujú nedostatky z hľadiska tepelno-technických ukazovateľov. Na rekonštrukciu domov sa chce samospráva uchádzať o finančné zdroje zo ŠFRB, celkovo vo výške takmer 1,4 milióna eur.

“Medzi hlavné dôvody modernizácie a obnovy patrí dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu, úspory elektrickej energie na vykurovanie a taktiež predĺženie životnosti stavby, ochranou pred systémovými poruchami obvodového plášťa, ktorá je dosiahnuteľná zateplením celého stavebného objektu,” dodalo mesto.