Regióny Košice

Košická samospráva si vezme úver do výšky 17,6 milióna eur na obnovu stredných škôl

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

KOŠICE – Košický samosprávny kraj si vezme úver do výšky 17,65 milióna eur na financovanie investičných akcií, týkajúcich sa obnovy objektov stredných škôl. Prijatie úveru cez štátny investičný fond schválili krajskí poslanci.

Úver od spoločnosti National Development Fund II. bude čerpaný jednorazovo do 30. novembra 2023 s konečnou splatnosťou do konca roka 2045. V pláne je financovanie rekonštrukcií na zvýšenie energetickej efektívnosti. Zoznam projektov zahŕňa Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach, košickú Strednú priemyselnú školu (SPŠ) strojnícku na Komenského ulici, SPŠ stavebnú a geodetickú na ulici Lermontovova a Strednú odbornú školu (SOŠ) priemyselných technológií v Šaci.

NDF II. je investičný fond, cez ktorý sa implementujú finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020. Jeho správcom je Slovak Investment Holding (SIH) a.s., ktorý je v stopercentnom vlastníctve štátu.

Hlavným rozdielom oproti úverom poskytovaným komerčnými bankami podľa samosprávy je, že začiatok splácania je až po realizácii projektov, s nízkou úrokovou sadzbou jedno percento a takýto úver sa nezarátava do celkového dlhu KSK.

Úver má financovať investičné akcie, ktoré nie je možné uskutočniť zapojením sa do výziev formou získania nenávratného finančného príspevku z eurofondov, a to pre nesplnenie nárokov na dosiahnutie potrebných energetických úspor. “Týka sa to najmä tých nehnuteľností, ktorých energetické dodávky sú zabezpečované prebiehajúcim kontraktom so spoločnosťou Veolia, keďže sú už pri nich dosahované energetické úspory, a tak nie je možné dosiahnuť dodatočne ďalšie v požadovanej výške,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Doplnil, že takýto úver si zobrali už viaceré samosprávne kraje a projektové zámery je možné doplniť.