Regióny Košice

Košická MČ Sídlisko KVP vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na Senior dom

Košický primátor Jaroslav Polaček. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

KOŠICE – Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom a následný predaj areálu bývalej materskej školy v Drocárovom parku, tzv. Senior dom. Projekt počíta s celkovou investíciou na úrovni viac ako 2,5 milióna eur bez DPH. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MČ Ivana Padová.

 

Hlavnou úlohou budúceho nájomcu je nehnuteľnosť zrekonštruovať tak, aby bola spôsobilá na prevádzku zariadenia sociálnych služieb v prospech seniorov, prípadne iných ľudí odkázaných na pomoc fyzickej osoby. Po ukončení rekonštrukcie má víťaz súťaže tieto služby poskytovať buď sám alebo prostredníctvom iného subjektu.

Celková doba nájmu je stanovená na rozpätie tri až  päť rokov. Dovtedy musí nájomca nehnuteľnosť zrekonštruovať, skolaudovať a poskytovať samotné služby – minimálne po dobu jedného roka, a to aspoň v niektorých pavilónoch. „V každom prípade musí byť do nehnuteľnosti investovaných toľko finančných prostriedkov, aby došlo k naplneniu účelu nájomnej zmluvy. Za predpokladu, že budúci nájomca splní všetky podmienky, ktoré predpokladá budúca nájomná zmluva, a ktoré sú zahrnuté aj v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, bude môcť uplatniť právo na kúpu prenajatej veci,“ spresnila Padová.

MČ predpokladá, že rekonštrukcia bude zrealizovaná na základe pôvodnej projektovej dokumentácie z roku 2010, nakoľko stavebné povolenie na realizáciu stavby na jej podklade je stále platné. Budúci nájomca má ale možnosť vypracovať aj vlastnú projektovú dokumentáciu, účel rekonštrukcie však musí byť dodržaný. Podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže má výška ročného nájmu predstavovať najmenej 200.000 eur a minimálna kúpna cena pri uplatnení práva kúpy prenajatej veci je stanovená znaleckým posudkom na 924.000 eur. Lehota na predkladanie návrhov je do 26. apríla.

Rozostavaná budova centra pre seniorov chátrala. MČ ju vlani po siedmich rokoch prevzala opätovne pod kontrolu. Podľa miestneho úradu nájomca svoj záväzok týkajúci sa výstavby viacnásobne nedodržal a neodovzdal stavbu ku kolaudácii. V objekte malo na základe nájomnej zmluvy z roku 2013 vzniknúť zariadenie pre seniorov s kapacitou 53 ľudí, ako aj zázemie pre pracovníkov. Celkovo malo ísť o štyri pavilóny, dva z nich mali slúžiť na poskytovanie sociálnych služieb a dva pre komerčnú činnosť súvisiacu s prevádzkou zariadenia.