Ekonomická neúnosnosť, kričia samosprávy. Košice hľadajú na splnenie zákonných povinností peniaze

KOŠICE – Metropola východu si nateraz môže vydýchnuť. Rovnako, ako v prípade hlavného mesta, ani Košice nemuseli nabehnúť od januára 2021 na systém triedenia kuchynského odpadu, ako iné samosprávy. Mesto však už teraz uvažuje, ako získať finančné prostriedky na to, aby nemuselo kvôli zavádzaniu vládnych nariadení zvyšovať poplatky svojim občanom.

 

S výnimkou platnou do 31. decembra 2022 sú Košice oslobodené od triedenia kuchynského odpadu a to vďaka tomu, že likvidujú odpad v zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadov. ,,Takže tento netriedený biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností je zbieraný do spoločnej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, ktorý sa energeticky zhodnocuje v spaľovni odpadov,” uviedol pre Zoznam.sk hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. Takýmto spôsobom vyrába mesto teplo z odpadu pre približne 2 400 domácností. ,,Čo sa týka jeho množstva, na základe vykonanej analýzy a z dostupných medializovaných zdrojov sa údaj pohybuje v rozmedzí 30 – 45 percent celkového vyprodukovaného množstva komunálnych odpadov, čo v prípade mesta je v roku 2019 pri jednej tretine z celkového množstva zmesového odpadu 16 350 tony,” doplnil Fabian.

 

Košice vyrábajú teplo z odpadu pre približne 2 400 domácností. Zdroj: pixabay.com

Samosprávy toho majú dosť

Avšak od 1. januára 2023 aj Košice budú musieť nabehnúť na systém triedenia kuchynského bioodpadu. Niektoré samosprávy sa už v týchto dňoch sťažujú na nákladné povinnosti a hovoria o ekonomickej neúnosnosti. Časť nákladom na zber a triedenie kuchynského bioodpadu sa Košice budú snažiť pokryť dotáciou z Enviromentálneho fondu. ,,Nové úlohy sa týkajú miest a obcí, ktoré doposiaľ skládkovali komunálny odpad, čo je z pohľadu zákonnej hierarchie v odpadovom hospodárstve najmenej akceptovateľným spôsobom v poradí priorít nakladania s odpadom,” povedal hovorca Košíc.

 

Mesto sa snaží nájsť spôsoby, ako financovať triedenie kuchynského bioodpadu a nezaťažiť občanov. Zdroj: pixabay.com

Zberné nádoby pre každého?

Na elimináciu možných rizík sa samosprávam pri zavádzaní triedenia kuchynského odpadu odporúča zabezpečiť takzvaný vedierkový systém zberu z domácností. Niektoré samosprávy tieto nádoby pre svojich obyvateľov zabezpečujú či už žijú v rodinných domoch alebo na sídliskách. Ako to bude v Košiciach sa ešte nevie. ,,Zatiaľ možnosti, technická  výhodnosť a ekonomická únosnosť získaného odpadu až po výsledný „produkt“ s možnosťou jeho ďalšieho použitia nie je jednoznačne určená,” skonštatoval Fabian s tým, že mesto si najskôr počká na odbornú analýzu možností vyplývajúcich zo zákonných povinností a až následne prijme zásadné rozhodnutie.  

 

Košice čakajú na výsledky odbornej analýzy, na základe ktorej sa rozhodnú, aké opatrenia príjmu. Zdroj: pixabay.com

Viac o téme: analýza, bioodpad, BRKO, domácnosť, dotácia, ekonomická neúnosnosť, Environmentálny fond, Košice, kuchynský odpad, metropola, náklady, nariadenia, Občania, obyvatelia, peniaze, povinnosti, samosprávy, spaľovňa, teplo, triedenie, vláda, východ, výnimka, zber, zberné nádoby

Súvisiace články