Regióny Košice

Deti z Košíc sa opäť môžu umelecky rozvíjať. Otvárajú sa ZUŠ-ky

Zdroj: TASR / František Iván

KOŠICE – Od pondelka (10. 5.) sa v plnom rozsahu obnovuje výučba na piatich základných umeleckých školách, piatich jazykových školách a spolu v 19 centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Týka sa to približne 11-tisíc žiakov. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že to dovoľuje zlepšovanie epidemiologickej situácie a posun Košíc v COVID automate medzi tzv. ružové okresy.

 

Po takmer siedmich mesiacoch bude môcť privítať svojich žiakov aj najväčšia základná umelecká škola v Košiciach – Základná umelecká škola Bernolákova 26. V tomto školskom roku ju navštevuje celkovo 1150 žiakov v individuálnej a skupinovej forme výučby. V uplynulých týždňoch pre časť svojich žiakov zabezpečovali individuálnu výučbu. Od nasledujúceho pondelka v nej budú vyučovať už len v prezenčnej forme, a to vo všetkých odboroch a predmetoch. V škole sa tak opäť stretnú žiaci z výtvarného, hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Opakovanie a nácvik nových skladieb čaká aj na členov Dychového orchestra mladých Košice a Komorného orchestra mládeže efko. „Trochu nás mrzí, že vystúpenia a vernisáže našich žiakov budú musieť byť zatiaľ on-line, ale veríme, že po ďalšom uvoľnení opatrení sa budeme môcť vrátiť aj k týmto možnostiam prezentácie výsledkov našej práce,“ uviedol riaditeľ základnej umeleckej školy Peter Kundracik.

Magistrát pripomína, že žiaci všetkých základných umeleckých škôl, jazykových škôl alebo centier voľného času zriadených mestom musia budúci týždeň svojmu triednemu učiteľovi priniesť na prvú prezenčnú hodinu podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Počas vyučovania, respektíve ďalších školských aktivít, musia mať ústa a nos prekryté rúškom. Výnimku budú mať žiaci, ktorí hrajú na dychových nástrojoch alebo spievajú. Zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov škôl, respektíve centrách voľného času, platí aj naďalej.