Regióny Košice

Desiatky ľudí z útulku v Bernátovciach budú cez sociálny podnik pracovať pre Východoslovenskú distribučnú

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

KOŠICE – Zmluvu na poskytovanie vybraných služieb v stredu v Košiciach slávnostne podpísali Východoslovenská distribučná (VSD), a. s., a novovzniknutý Sociálny podnik Integra, s. r. o. Prácu by tak malo nájsť 40 klientov útulku pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach.

 

Ich znovuzapojenie do pracovného života im má pomôcť zlepšiť sociálnu adaptáciu a plniť záväzky voči svojim rodinám. Starať sa majú o pravidelnú údržbu ochranných pásiem vysokého a veľmi vysokého elektrického napätia distribútora elektriny na východnom Slovensku a časti Banskobystrického kraja. Realizovať majú napríklad výrub či odstraňovanie porastov a drevín, ktoré do ochranných pásiem zasahujú.

 „Ochranné pásma majú preventívne chrániť elektrické vedenie od mechanického poškodenia a zároveň umožniť nepretržitý prístup k elektrickým vedeniam – pre prípady porúch alebo nutných opráv,“ povedal predseda predstavenstva VSD Radoslav Haluška s tým, že doposiaľ tieto práce zabezpečovali dodávateľsky. V tomto prípade nových pracovníkov aj zaškolia. „My sme len v pozícii, že tú príležitosť dáme. Ale pokiaľ nebude využitá, sama o sebe nemá hodnotu,“ dodal. Podľa jeho slov nejde o prvý typ takejto spolupráce, podobný model už v minulosti vyskúšali.

Pracovať chcú a môžu

Za sociálnym podnikom stojí kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach Peter Gombita. Vznikol aj v koordinácii s organizáciou Úsmev ako dar. Podľa Gombitu budú pre VSD pracovať ľudia, ktorí už prešli sociálnou rehabilitáciou, no majú problém uspieť v konkurenčnom prostredí pracovného trhu. Ako povedal, pracovať môžu a chcú. Disponujú pritom rôznymi zručnosťami v pomocných stavebných prácach, živočíšnej a rastlinnej výrobe. Mnohí sú povolaním lesníci, drevorubači, piliari či pestovatelia. Dodal, že sú medzi nimi aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

 „Dostali sme dve autá. Pôjdu na pracovisko – ráno nastúpia do roboty. Sme pod dohľadom GPS, vedia, kedy sme vyštartovali a koľko sme pracovali,“ povedal Gombita. Obavy má z toho, aby sa opäť nedostali do problémov. „Niekoľkokrát už peniaze mali. Dostanú ich naspäť do tej výšky, skadiaľ spadli. Musíme ustrážiť to, že keď začnú zarábať, aby znovu neprepadli alkoholu, automatom, hádkam,“ dodal. Podľa manažéra organizácie Úsmev ako dar pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu Radoslava Drába sa snažia nájsť pracovné príležitosti vhodné aj pre ženy, ako napríklad starostlivosť o chorých či práce v domácnosti. Uvažujú aj o tom, že by realizovali odpočty elektrickej energie.