Regióny Košice

Celoplošná jarná deratizácia potrvá do konca apríla

Premnožené potkany opäť trápia Košičanov
ZDROJ: archív zoznam.sk

KOŠICE – V Košiciach pokračuje pravidelná jarná celoplošná deratizácia verejných priestranstiev. Podľa nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) má trvať do konca apríla. Ako informuje mesto Košice na svojej webovej stránke, povinnosť sa vzťahuje aj na fyzické osoby a podnikateľov.

“Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov,” uvádza magistrát s tým, že mesto na svojom území zabezpečí deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú deratizáciu zabezpečiť prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. “Týka sa to aj školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpadov,” pripomína mesto. Potvrdenie o vykonaní deratizácie je potrebné uchovať po dobu troch mesiacov.

Fyzické osoby zas majú deratizáciu zabezpečiť v rodinných či bytových domoch a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, ako aj v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Môžu tak urobiť prostredníctvom oprávnených subjektov alebo svojpomocne. Potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe použitého prípravku je pre prípadnú kontrolu potrebné uchovať rovnako tri mesiace.