Regióny Košice

Ako sú na tom Košičania s triedením odpadu? Do kontajnerov hádžu aj to, čo tam nepatrí

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Diana Semanová

KOŠICE – Celkový nárast triedeného odpadu v Košiciach predstavoval v roku 2020 oproti tomu predchádzajúcemu takmer 22 percent. Za spoločnosť Kosit to uviedla Slavomíra Brzová. Pripomenula, že do farebných kontajnerov sa nemá vhadzovať to, čo do nich nepatrí. Môže to znehodnotiť odpad, ktorý by sa dal inak recyklovať. S týmto problémom sa stretávajú najmä v oblastiach s komplexnou bytovou výstavbou.

 

Rast objemu triedeného zberu zaznamenali napríklad v súvislosti s papierom. „Kým pred pár rokmi tvorili základ tohto odpadu noviny a časopisy, dnes sú to kartónové obaly. S veľkou pravdepodobnosťou tento fakt súvisí s využívaním online nákupov,“ spresnila. Zdôraznila, že škatule je potrebné zložiť či narezať na menšie kusy. Podľa jej slov ani zodpovedné triedenie nezaručuje absolútnu recyklovateľnosť. Najčastejším dôvodom, pre ktorý vytriedený odpad nemôže byť recyklovaný, je okrem uvedeného znečistenia či jeho nízkej kvality aj komplikovaná skladba materiálov – tzv. kompozity. „Snažíme sa dostať späť do ‘obehu’ čo najviac vytriedeného odpadu. Zamestnanci triediacej linky manuálne oddeľujú recyklovateľné materiály. Tie, ktoré nie je možné ďalej recyklovať, slúžia ako zdroj pre Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov, ktoré dokáže odpad premeniť na energiu,“ povedala.

Zmesový komunálny odpad nie je dotrieďovaný, je však produkovaný v najväčšej miere. Za posledných desať rokov stúpla jeho produkcia na Slovensku približne o tretinu. Kosit ku koncu minulého roka poskytoval svoje služby 244 obciam a mestám, celkovo spracoval viac ako 322 000 ton odpadu. Z toho približne 70 percent tvoril odpad z komunálnej sféry. Kosit pripomína, že do čiernych nádob určených na zber zmesového odpadu by sa mal vhadzovať len nerecyklovateľný odpad. Pomôcť správne separovať majú aj samolepky, ktoré sú na každej nádobe triedeného zberu. Popisujú druhy odpadov, ktoré do nej patria a naopak. Ak si obyvateľ nie je istý, čo do ktorého kontajnera patrí, vie si žiadané informácie vyhľadať na webe alebo kontaktovať zberovú spoločnosť elektronicky či prostredníctvom bezplatnej zákazníckej linky. Pre Košičanov sú zároveň dostupné aj služby zberných dvorov.

Obal, ktorého výrobca zaplatil servisný poplatok do národného systému za spätný odber obalov k recyklácii, je označený symbolom Zelený bod. „Tieto obaly patria do nádob triedeného zberu. Ďalšou používanou značkou je trojuholník pozostávajúci zo šípok, tzv. recyklačný symbol. Ten označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovateľných materiálov. Panáčik s košom symbolizuje, že obal po použití výrobku vhadzujeme do príslušnej nádoby na odpad,“ doplnila. Ako príklady recyklácie uviedla, že z tvrdých plastových obalov používaných na prací gél či aviváž sa vyrábajú detské ihriská. Z plastových tašiek zas pevné lavičky do parkov. „PET fľaše sú cenným zdrojom pre odevný priemysel. Na jedno športové tričko je potrebných približne desať fliaš. Hliníkové obaly, napríklad od nápojov či piva, vedia vytvoriť nový rám bicykla a na novú kuchynskú panvicu je potrebných 150 plechoviek,” spresnila. Čo sa týka skla, podľa nej ide o maximálne cenný materiál na recykláciu. „Spracovaním nestráca kvalitu a je teda možné ho recyklovať takmer donekonečna,“ skonštatovala.