Regióny Košice Trebišov

Zber kuchynského odpadu by sa v Trebišove mohol začať v apríli

Zdroj: pixabay.com

TREBIŠOV – Mesto Trebišov podľa radnice intenzívne rieši otázku zberu a vývozu triedeného kuchynského odpadu z domácností. “V súčasnosti už má vysúťažené 120 litrové nádoby na ukladanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), aktuálne nastavuje systém jeho zberu a takisto pripravuje podklady na začatie procesu verejného obstarávania na službu likvidácie bioodpadu,” uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.

 

V prípade optimálneho a bezproblémového obstarávania radnica predpokladá spustenie zberu BRKO v meste počas apríla. Trebišovčania z bytoviek budú triedený kuchynský bioodpad ukladať do hnedých zberných nádob, ktoré pribudnú do kontajnerových stojísk. Povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu do 30. júna tohto roka určuje samospráve platná legislatíva.

Mesto Trebišov podalo vlani v auguste žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez eurofondy na projekt zhodnocovania BRKO. Ten zahŕňa stavebné práce, súčasťou ktorých je vybudovanie kompostárne, technické vybavenie aj nádoby na zber kuchynského odpadu. Celkový rozpočet projektu je zhruba 3 159 000 eur, v prípade jeho schválenia mesto počíta s päťpercentnou spoluúčasťou.

Kompostáreň je projektovaná v priestore bývalých vojenských skladov PHM v lokalite Nový Koronč. Podľa radnice žiadosť o nenávratný finančný príspevok zatiaľ nebola schválená a aktuálne prebieha odborné hodnotenie riadiaceho orgánu – Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.