Regióny Košice

Východoslovenský onkologický ústav pripravuje projekt modernizácie

Východoslovenský onkologický ústav pripravuje projekt modernizácie. ZDROJ: TASR

KOŠICE – Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) v Košiciach pripravuje projekt svojej modernizácie. “Najväčšou prioritou je priestorové dobudovanie onkologického ústavu a rozšírenie medicínskych činností,” uviedol jeho generálny riaditeľ Tomáš Sieber.

 

VOÚ v utorok informoval, že projekt už získal kľúčové súhlasné stanovisko Inštitútu zdravotných analýz (IZA), vďaka čomu sa môže uchádzať aj o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Súhlas so stavebným zámerom získal aj od Útvaru hlavného architekta mesta Košice a Krajského pamiatkového úradu.

Sieber prezentoval projekt počas odbornej konferencie venovanej 20. výročiu založenia ústavu. “Cieľom projektu je vybudovať nové zázemie pre naše chirurgické odbory. Bude pozostávať z lôžkových oddelení, ambulancií, centrálnych operačných sál a sterilizácie, ale aj potrebného podzemného a nadzemného parkovania. Následne plánujeme dobudovať oddelenie paliatívnej onkológie, rozšíriť úsek ambulantnej chemoterapie a dobudovať priestory pre výučbu. Súčasťou tohto celku bude aj nový úsek rádiologickej diagnostiky,” skonštatoval. Projekt prinesie podľa neho obrovský skok v zlepšení kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na východnom Slovensku v prospech pacientov aj zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.

Pri príležitosti výročia založenia VOÚ podpísali memorandum o spolupráci predstavitelia ústavu a spoločnosti MultiplexDX International v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, medicínskych postupov, výskumu, vývoja a vzdelávania.

VOÚ vznikol 1. júla 2003 a stal sa jedným z troch špecializovaných onkologických ústavov na Slovensku. V roku 2006 sa transformoval na akciovú spoločnosť.