Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Veľký projekt alebo iba sľuby? V Košiciach má byť do troch rokov vybudovaná nová rýchlostná cesta za stovky miliónov

V Košiciach poklepali základný kameň cesty R2 na obchvate mesta. Ilustračné foto. ZDROJ: fb NDS

KOŠICE – Doprava na Slovensku je už desaťročia neriešiteľným problémom, ktorý komplikuje najmä nedostatočná diaľničná sieť alebo množstvo a kvalita rýchlostných komunikácii. Aj preto je každý nový kilometer diaľnic na Slovensku malým zázrakom. Najnovšie je tu veľký projekt výstavby rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.

 

Základný kameň stavby slávnostne poklepali v Košiciach v pondelok 25.apríla, pričom nový 14-kilometrový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu Košíc a prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Hotový by mal byť v roku 2025, čo potvrdil aj minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Výstavba košickej R2 bude stáť podľa zmluvy 132,6 milióna eur bez DPH, financovanie je zabezpečené z prostriedkov Európskej únie. Pre Národnú diaľničnú spoločnosť dielo realizuje spoločnosť Eurovia SK. „Bude to akýsi posledný kamienok do tej skladačky uceleného tranzitu mimo mesta Košice,“ povedal Doležal. Poukázal na to, že úsek bude súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia a odľahčí dopravu vo vnútri Košíc.

Možno povedať, že táto stavba je technicky v porovnaní s ostatnými diaľničnými úsekmi budovanými na Slovensku pomerne jednoduchá, pretože nemá tunel, je vedená relatívne v rovinatom úseku. Prekonáva jestvujúci terén 13 mostami a má tri mimoúrovňové križovatky,“ povedal generálny riaditeľ Eurovia SK Róbert Šinály, ktorá bude stavbu realizovať. Ekonomický problém je podľa neho s enormným nárastom cien v rámci všetkých segmentov a komodít na stavebnom trhu. „Začali sme dialóg s objednávateľom a budeme túto situáciu postupne riešiť. Podstatné na tom, je aby stavba napredovala a aby sme udržali zamestnanosť,“ povedal Šinály. „Musíme nájsť spôsob, ako udržať stavby pri živote, lebo lacnejšie už nebudú,“ dodal Doležal.

 

V Košiciach poklepali základný kameň cesty R2 na obchvate mesta. ZDROJ: kosicenaokolo.sk

Nový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. „V súčasnosti celý objem dopravy, tranzitnej aj zdrojovej, prechádza po komunikačnom systéme mesta, čo negatívne vplýva na životné prostredie. Účelom stavby novej R2 je odľahčiť Košice a okolité obce smerovaním dopravy na diaľničný obchvat Košíc,“ informuje oficiálna stránka kosicenaokolo.sk. Potreba dokončiť úsek R2 Košice, Šaca – Košické Olšany vyplýva zo Strategického plánu rozvoja infraštruktúry SR do roku 2030 – Masterplan – Dopravná stratégia SR, ktorý predstavuje základný dokument pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. Cieľom projektu je postupné dokončenie rýchlostného koridoru R2.

 

V Košiciach poklepali základný kameň cesty R2 na obchvate mesta. ZDROJ: kosicenaokolo.sk

„Hlavnou úlohou projektu bude zlepšiť národné a medzinárodné cestné spojenie a znížiť dopravné zaťaženie na existujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice,“ dodáva kosicenaokolo.sk. Začiatok košickej R2 je v km 9,564 v križovatke Košice – Juh, kde sa napája na už postavenú rýchlostnú cestu R4 Košice – Milhosť a končí v km 23,826. V tomto mieste sa spája s diaľnicou D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany II. úsek je 14,261 km. V km 11,5 je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery. Súčasťou stavby je dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice – Juh, výstavba novej mimoúrovňovej križovatky Krásna a križovatky Hrašovík. Celý úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany je na komunikačný systém napojený v piatich mimoúrovňových križovatkách.