Regióny Košice

V zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede v Košiciach vzniklo karanténne centrum

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

KOŠICE – Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v bytovke na Južnej triede v Košiciach funguje ako karanténne centrum. V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu slúži novým prijímateľom sociálnej služby na dodržanie desať- až 14-dňovej karantény pred nástupom do zariadenia sociálnej služby (ZSS). Na svojej webovej stránke o tom informuje mesto Košice.

 

„Až po skončení karantény, ktorú prijímateľ sociálnej služby absolvuje v karanténnom centre a potvrdení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, môže byť prijímateľ umiestnený do príslušného ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,“ vysvetlila riaditeľka Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) Zdenka Sloviková, pod ktorú ZOS na Južnej triede patrí. Ako doplnila, pri nástupe do ZSS v meste sa prijímateľ preukáže potvrdením o zdravotnom stave. Takisto musí dokladovať, že mu bola ukončená karanténa a nemá nariadené ďalšie karanténne opatrenia, či už pre nový koronavírus alebo iné infekčné ochorenie.

Vlani na jeseň uvedenú budovu zrekonštruovala košická firma približne za 116-tisíc eur. Oproti predpokladanej hodnote zákazky mesto ušetrilo vo verejnom obstarávaní viac ako 30 percent sumy. Obnova sa týkala dispozičných zmien a stavebno-technických úprav jestvujúceho zariadenia. „V rámci rekonštrukčných prác dostali nový šat hygienické zariadenia vrátane nových rozvodov zdravotno-technickej inštalácie, elektrorozvodov a sociálne zariadenia vrátane celého príslušenstva. Sú tam aj nové podlahy, maľby izieb a chodby či požiarna inštalácia,“  spresnilo mesto s tým, že všetky priestory sú debarierizované a riešené v súlade s požiadavkami pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Zámerom podľa neho bolo, aby ZOS zodpovedalo nielen platným normám pre ZSS, ale aj požiadavkám pre fungovanie karanténneho centra v krízovom období. Prijímatelia sociálnej služby v ZOS môžu byť umiestnení v štyroch jednoposteľových a štyroch dvojposteľových izbách s hygienickým vybavením. Celková kapacita izieb je 12 lôžok pri fungovaní ZOS a osem lôžok v prípade využitia ZOS ako karanténneho centra.