UPJŠ v Košiciach realizuje čiastočnú rekonštrukciu strechy rektorátu

KOŠICE – Práce na čiastočnej rekonštrukcii strechy budovy rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) na Šrobárovej ulici v Košiciach sa začali v uplynulých dňoch. Obnovou majú prejsť dve veže. Ako vyplýva zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, stáť by to malo približne 320.000 eur s DPH.

„Stavebné práce súvisiace s čiastočnou rekonštrukciou strechy – veže na budove rektorátu UPJŠ v Košiciach sa začali 10. júna. Očakávame, že budú ukončené do konca tohto roka,“ potvrdila pre TASR univerzita.

Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou. Veže majú byť podľa podkladov k verejnému obstarávaniu, z ktorého vzišiel zhotoviteľ, obnovené v plnom rozsahu a so zachovaním prvkov výzdoby. „Uvažuje sa s celkovou výmenou prvkov krovu a krytiny v replike pôvodného stavu. Počas prác na obnove prvky vhodné na sanáciu budú ponechané, ošetrené a osadené na pôvodné miesto,“ uvádza sa v dokumentoch s tým, že cieľom rekonštrukcie a stavebných úprav je návrh komplexnej pamiatkovej obnovy riešeného objektu v súlade s pravidlami a požiadavkami Krajského pamiatkového úradu Košice.

 

Viac o téme: rekonštrukcia, strecha, UPJŠ

Súvisiace články