Regióny Košice

Trebišov vybuduje kompostáreň, využije na to eurofondy

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

TREBIŠOV – Mesto Trebišov pripravuje výstavbu kompostárne so zhodnocovaním biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Celkový rozpočet projektu je zhruba 3 159 000 eur, mesto na to využije eurofondy, spolufinancovanie bude na úrovni päť percent.

 

Nenávratný finančný príspevok vo výške tri milióny eur na základe podanej žiadosti mestu aktuálne schválilo ministerstvo životného prostredia. Potvrdila to hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová. V uplynulých dňoch mesto zaslalo podklady k vypracovaniu zmluvy o nenávratný finančný príspevok. „Začiatok výstavby kompostárne závisí od ukončenia kontroly verejného obstarávania, samotná dĺžka výstavby je projektantom stanovená na osem mesiacov,“ priblížila hovorkyňa.

Kompostáreň je projektovaná v priestore bývalých vojenských skladov PHM v lokalite Nový Koronč. Rozpočet projektu zahŕňa stavebné práce a technické vybavenie, ako aj nádoby na zber kuchynského odpadu.

„Hnedé nádoby na ukladanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu mesto vysúťažilo a v mesiaci jún už aj umiestnilo do vybudovaných kontajnerových stojísk na sídliskách,“ doplnila Mištaničová. Zber a vývoz triedeného kuchynského odpadu v meste prebieha od začiatku júna.