TEHO vráti Košičanom preplatky na teple v celkovej sume viac ako 1,1 milióna eur

KOŠICE – Tisíckam domácností, ako aj školám či ďalším menším odberateľom tepla v Košiciach budú od začiatku budúceho mesiaca vyplácané preplatky za teplo a ohrev teplej vody. Najväčší distribútor tepla v meste, ktorým je mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), im za rok 2020 vráti dokopy 1,1 milióna eur. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.

 

TEHO pošle peniaze na účty správcovských spoločností, ktoré ich následne podľa nákladov na základe faktúr rozúčtujú medzi jednotlivé domácnosti. „Celkovo našim odberateľom vrátime za teplo vyše 1,1 milióna eur s DPH. Uvedená suma je vrátane preplatku vo výške zhruba 790-tisíc eur, ktorý sme dostali od košickej teplárne ako výrobcu tepla v našom meste. Úhrady preplatkov budeme realizovať na účet našich zmluvných odberateľov začiatkom apríla,“ uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku TEHO Štefan Ferencz.

Pripomína, že podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) môžu regulované subjekty, medzi ktoré patrí aj TEHO, do svojich cien zahrnúť len oprávnené zdokladované náklady, ktoré vynaložili na distribúciu tepla. Cena tepla pozostáva z fixnej a variabilnej zložky, ku ktorej sa pripočítava DPH. Fixná časť sa fakturuje podľa objednaného množstva tepla, variabilná podľa skutočného odberu. „Náš vlastný preplatok v sume 310-tisíc eur vznikol zo zúčtovania skutočnej ceny variabilnej zložky na skutočne dodané množstvo tepla. Ak by som to zjednodušil, ušetrili sme hlavne na priamych vstupných nákladoch, ako sú napríklad zemný plyn, elektrická energia, technologická voda, atď. Z tohto dôvodu už v nasledujúcich dňoch začneme našim zmluvným odberateľom postupne vracať preplatky za spotrebované teplo v minulom roku,“ doplnil Ferencz.

Viac o téme: cena, distribútor, DPH, Košičania, ohrev, peniaze, preplatky, TEHO, teplá voda, teplo, účet, úhrady, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Súvisiace články