Regióny Košice

Súd odborárom DPMK nezakázal štrajkovať, návrh na neodkladné opatrenie zamietol

Zdroj: TASR –/ Františšek Iván

KOŠICE– Košický okresný súd zamietol návrh Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ktorý chcel nariadením neodkladného opatrenia zabrániť odborárom pri DPMK štrajkovať. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa súdu Anna Pančurová, proti rozhodnutiu sa možno odvolať.

 

Okresný súd Košice II v odôvodnení rozhodnutia konštatuje, že právo na štrajk je zakotvené v Ústave SR ako jedno z hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a patrí k významným ústavným právam. „Ústava zaručuje právo na štrajk bez väčších obmedzení. Žalobca (DPMK, pozn. TASR) podľa súdu neosvedčil základné skutočnosti potrebné na preukázanie, že je potrebné navrhovanou formou dočasne upraviť pomery strán a podľa názoru súdu by išlo o neprimeraný zásah do vzťahov medzi žalobcom a žalovanými,“ spresnila Pančurová.

DPMK podľa názoru súdu nehrozí nenapraviteľná ujma, ale u žalovaných, ktorými sú Základná organizácia vodičov mestskej hromadnej dopravy (ZO VMHD) pri DPMK a ZO Integrovaného odborového zväzu (IOZ) pri DPMK, pri vyhovení návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia by došlo k zásahu do ich ústavného práva. „Ujma, ktorá žalobcovi môže vzniknúť, nie je nenapraviteľná. Pokiaľ žalobcovi nejaká ujma vznikne, môže sa domáhať svojho práva podaním žaloby o plnenie. Z tohto pohľadu súd návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd žalovaným ako odborovým organizáciám uložil povinnosť zdržať sa realizácie práva na štrajk, považuje za nedôvodný,“ dodala.

Ako pre TASR potvrdila predsedníčka ZO IOZ pri DPMK Andrea Vindišová, naďalej zostávajú v štrajkovej pohotovosti – ostré štrajky nevylučujú, no nateraz ich neplánujú. „Rozhodnutie súdu nás teší, viac-menej sme v takýto výsledok dúfali. Najväčším úspechom by však pre nás bolo to, keby mesto odkleplo pre DPMK viac peňazí a zaplatilo tak za objednané služby vo verejnom záujme,“ dodala s tým, že sa plánujú zúčastniť na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva a poslancom adresujú otvorený list. „Veríme, že sa rozpočet otvorí,“ povedala.

Neodvolajú sa

Odbory vyhlásili štrajkovú pohotovosť v dopravnom podniku 11. marca. V máji dvakrát na niekoľko hodín ostrým štrajkom ochromili košickú mestskú hromadnú dopravu s cieľom zvýšiť príspevok pre DPMK a zvýšiť platy o desať percent. Primátor Jaroslav Polaček deklaroval, že 1. júla ponúkne riešenie situácie a predstaví systémové opatrenia na ozdravenie dopravného podniku, vrátane postupného zvyšovania platov. Mesto Košice ako 100-percentný akcionár DPMK tvrdilo, že štrajky boli nezákonné, keďže o nich zamestnávateľ nebol informovaný minimálne tri pracovné dni vopred. Odborári argumentovali, že štrajkujú v zmysle ústavy, a nie v zmysle kolektívneho vyjednávania, a preto túto povinnosť nemajú.

Vedenie DPMK chcelo súdnym nariadením neodkladného opatrenia voči dvom odborovým organizáciám zastupujúcim zamestnancov DPMK dosiahnuť, aby sa zdržali štrajku do právoplatnosti rozhodnutia o jeho nezákonnosti. Vo svojej reakcii na rozhodnutie súdu o neodkladnom opatrení pre TASR zdôraznilo, že súd nerozhodoval o zákonnosti, respektíve nezákonnosti štrajku, ale „len zamietol našu žiadosť o neodkladné opatrenie“. Podľa neho o zákonnosti štrajku bude musieť rozhodnúť súd v samostatnom konaní. „V záujme upokojenia situácie pri vyjednávaní s odborármi, keďže predstavitelia odborových združení v DPMK avizovali, že do 1. júla budú pri presadzovaní svojich požiadaviek zdržanliví, podalo vedenie DPMK návrh na späťvzatie neodkladného opatrenia a neodvolá sa tak voči rozhodnutiu súdu,“ uviedlo vedenie DPMK vo svojom stanovisku.