Regióny Košice

Stavali na čierno, teraz im to zbúrali. Na Ružínskej priehrade začali odstraňovať nelegálne stavby

ZDROJ: fb Slovenský vodohospodársky podnik

BRATISLAVA – Slovenský vodohospodársky podnik spoločne s občianskym združením Ružínska priehrada pristúpili po množstve výziev, na ktoré ich majitelia nereagovali, k odstráneniu nelegálnych stavieb nachádzajúcich sa v okolí tohto vodného diela. Vybrané miesta následne občianske združenie v spolupráci s Nadáciou 365.bank zrekultivuje využitím upcyklovaných plastov a vybuduje tu viaceré oddychové zóny.  

 

“Nelegálne objekty v okolí vodných diel živelne vznikajú celé desaťročia. Výnimkou nie je ani vodná nádrž Ružín, kde ich bolo identifikovaných 197. Slovenský vodohospodársky podnik začal v tejto veci konať už pred časom. V prvom rade boli na objekty vyvesené výzvy na ich odstránenie, no ako ukázala prax, za pár dni zmizli a ,majitelia´ objektov si z odstraňovania ťažkú hlavu nerobili,” ozrejmil situáciu riaditeľ Slovenský vodohospodársky podnik Košice Maroš Giba. S rastúcim záujmom verejnosti o najväčší plastový problém východného Slovenska na Ružínskej priehrade narastá tlak na zodpovedné inštitúcie, aby priniesli trvalo udržateľné riešenia pre nádrž a jej okolie.

 

ZDROJ: fb Slovenský vodohospodársky podnik

“Ružín dlhodobo bojuje s naplaveným odpadom, ktorý sa vďaka norným stenám osadeným na prítokoch nádrže a pravidelným brigádam darí čiastočne dostať pod kontrolu. Odpad ale vzniká aj na samotných brehoch Ružína, a to v okolí nelegálnych prístreškov, ktoré sú zdrojom znečistenia a v prírode nemajú čo hľadať, “ pripomenul predseda Občianského združenia Ružínska priehrada Jozef Kojecký. Po odstránení nelegálnych stavieb bude na vybraných miestach osadený nový mobiliár z upcyklovaných plastov, ktorý zabezpečí Nadácia 365.bank. Pôjde o lavičky, miesta na založenie táboráka aj koše na odpadky, ktoré budú súčasťou oddychových zón na zrekultivovaných častiach.

Ružínska priehrada sa totiž v rámci problému odstraňovania plastov venuje aj téme ich opätovného využitia na nový účel. Inštalované lavičky z upcyklovaného plastu tak budú aj akousi symbolikou premeny problému, s ktorým vodná nádrž dlhodobo zápasí, na zmysluplný účel a podporu miestneho turizmu. Po vyhodnotení pilotnej fázy projektu odstraňovania nelegálnych stavieb, podporenej občianskym združením Ružínska priehrada a obcami Jaklovce a Margecany, Slovenský vodohospodársky podnik plánuje pokračovať v odstraňovaní čiernych stavieb aj v ďalších lokalitách okolo Ružínskej priehrady.