Regióny Košice

Slovenské technické múzeum vykázalo za rok 2021 stratu vo výške takmer 39 – tisíc eur

Slovenské technické múzeum . Zdroj: muzeum.sk

KOŠICE – Slovenské technické múzeum (STM) vykázalo za rok 2021 stratu vo výške 38.507 eur. Vyplýva to z utorkového verejného odpočtu jeho činnosti a hospodárenia za minulý rok. Záporný výsledok zdôvodňuje aj dôsledkami pandémie nového koronavírusu, ako krátenie rozpočtu či zdražovanie.

 

Výnosy STM dosiahli celkom 2,37 milióna eur, náklady boli v objeme 2,4 milióna eur. „Príspevok na činnosť od nášho zriaďovateľa bol ponížený o desať percent. Postihlo to celý náš rozpočet, teda aj príspevok na mzdy pre našich zamestnancov,“ povedala generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová s tým, že v dôsledku toho pristúpili k znižovaniu úväzkov. „STM dlhodobo funguje vo veľmi napnutom personálnom zabezpečení. Vyvíjame všetky iniciatívy na to, aby sme neprepúšťali, potrebujeme prijať ďalších zamestnancov,“ dodala riaditeľka.

Podľa STM je dlhodobým problémom poddimenzovaný rozpočet, pričom vplyv na hospodársky výsledok mali aj protiepidemické opatrenia a útlm niektorých naplánovaných činností. Zároveň doposiaľ neboli refundované financie súvisiace s projektom cezhraničnej spolupráce, čo očakávajú v tomto roku.

Vlastné výnosy dosiahli 186.000 eur. Počas roka STM prijalo viaceré rozpočtové opatrenia, ktorými Ministerstvo kultúry SR a štát sanovali výpadky vlastných príjmov. „Aj v roku 2021 STM vykázalo oproti obdobiu pred pandémiou výrazne nižšie vlastné príjmy, a to len na úrovni 61 percent oproti roku 2019,“ dodalo múzeum.

Vlani múzeum navštívilo takmer 51.000 ľudí, pričom najviac turistov prišlo do Múzea dopravy v Bratislave a do STM v Košiciach na Hlavnej ulici. Ako Šullová uviedla, boli nútení prehodnotiť aj vstupné, k jeho zvýšeniu napokon pristúpili od februára tohto roka.

Napriek zápornému výsledku hospodárenia sa podľa vedenia STM podarilo dosiahnuť viaceré výborné výsledky v odborných múzejných činnostiach. „Ide hlavne o činnosti v oblasti odbornej ochrany zbierkových predmetov. Dosiahli sme historicky asi najlepší počet ošetrených zbierok,“ spresnila Šullová s tým, že odborne ošetrili 388 kusov zbierkových predmetov. Najviac financií si vyžiadala tretia etapa reštaurovania remorkéru Šturec. Zároveň sa im podarilo rekatalogizovať a vytvoriť nové záznamy v počte 4000.

Dlhodobým problémom STM je aj nevyhovujúci stav objektov štátu v jeho správe, na ktorý pravidelne upozorňujú. Pandemický rok 2021 podľa múzea navyše oklieštil možnosti vykryť niektoré položky z vlastných príjmov. „Pôsobíme v 33 objektoch na celom Slovensku, kde investície do obnovy boli za posledných 20 rokov naozaj minimálne. Každú chvíľu sa nám vyskakuje nejaká havária,“ vysvetlila generálna riaditeľka STM. Od začiatku tohto roka podľa jej slov riešia problém s rozvodmi vody a jej únikom v sídle múzea na košickej Hlavnej ulici. „Našim veľkým problémom je aj strecha v expozičnej budove, kde pri každom daždi riešime zatekanie do expozícií,“ doplnila Šullová.