Regióny Košice

Škandál v Košiciach. Gymnázium šesť rokov prenajímalo mestské parkovisko jednému zo svojich učiteľov

gymnázium, Košice, škola
Košické gymnázium si za prenájom mestského pozemku pýtalo nájom od jedného z učiteľov. Zdroj: stránka gymnázia

KOŠICE – Za prenájom parkoviska pri krajskom Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach platí už nový nájomca mesačne 1560 eur. Nájomca zároveň podľa zmluvy poskytne Košickému samosprávnemu kraju bezodplatne desať kurzov na získanie vodičského oprávnenia. Informoval o tom v utorok úrad Košického kraja s tým, že gymnázium v minulosti najmenej šesť rokov prenajímalo toto parkovisko nelegálne.

 

Podľa kraja vyšlo vlani najavo, že škola za bývalého vedenia kraja prenajala krajský pozemok bezodplatne svojmu telocvikárovi, ktorý na ňom prevádzkoval autoškolu a prenajímal ho ďalším spoločnostiam. “Tento pochybný biznis s krajským pozemkom sme koncom minulého roka okamžite zastavili. Následne kraj 28. januára vyhlásil otvorenú a transparentnú verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov, ktorú sme oznámili v tlači aj na úradnej tabuli kraja. Autoškola v areáli strednej školy má pre študentov význam, preto sme účel nájmu nemenili. Zatiaľ čo predtým nemali obyvatelia kraja z prenájmu žiaden zisk, nový nájomca za tento priestor platí 1560 eur mesačne,” uviedol predseda Košického kraja Rastislav Trnka. Nájomca tiež poskytne desať vodičských kurzov v hodnote 10.000 eur, ktoré kraj plánuje využiť pre úspešných žiakov krajských stredných škôl ako benefit a motiváciu.

Zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace podpísali s víťaznou spoločnosťou V a V Servis 25. februára a zverejnili o tri dni neskôr. “Pochybný prenájom pozemku na Alejovej odhalila župa, keď začala plánovať výstavbu krytej atletickej haly. Dala vypracovať architektonickú štúdiu, čo spustilo petíciu proti výstavbe tejto haly. Ukázalo sa, že za petíciou stojí konateľ autoškoly a zamestnanec školy,” informovala hovorkyňa predsedu Anna Terezková.

Kraj na škole zároveň spustil finančnú kontrolu a z výsledkov čiastkovej správy vyplýva, že riaditeľ školy pri prenájme krajského pozemku viacnásobne porušil zákon. Okrem iného nezaslal KSK na zverejnenie zámer prenajať majetok priamym nájmom a tiež neuchoval doklady, ktoré by preukazovali určenie výšky nájomného. “Zmluva teda nebola schválená Úradom KSK a nebola riadne zverejnená. Kraj čaká na výsledky znaleckého posudku, podľa ktorého bude posúdená majetková účasť a výška potenciálnej škody, respektíve ušlého zisku,” oznámila hovorkyňa.