Regióny Košice

Rožňava chce zrekonštruovať základnú a materskú školu za takmer 2,7 milióna eur

Ilustračný obrazok, Zdroj : TASR / Michal Svítok

ROŽNAVA – Samospráva Rožňavy chce zrekonštruovať základnú školu (ZŠ) na Zlatej ulici a materskú školu (MŠ) na ulici Ernesta Rótha s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Ako vyplýva z oznámení zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota rekonštrukčných prác v oboch projektoch dosahuje spoločne takmer 2,7 milióna eur.

 

V rámci projektov mesto Rožňava počíta so zateplením MŠ a ZŠ, výmenou okien, elektroinštalácie či vzduchotechniky. „Projekt rieši prestavbu strechy, zateplenia, výmenu okien, vchodových dverí hospodárskeho pavilónu a školskej budovy bloku A a B,“ uvádza samospráva v súťažných podkladoch k rekonštrukcii ZŠ.

Ako priblížil referent pre komunikáciu, propagáciu a riadenie projektov mesta Štefan Barczi, zámerom samosprávy je znížiť energetickú náročnosť školských budov s cieľom zníženia nákladov na ich prevádzku.

„Mesto Rožňava pripravuje podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci aktuálnej výzvy, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Predpoklad je, že s realizáciou týchto projektov by sa začalo až po schválení dotácie a následných potrebných kontrolných a administratívnych úkonov v rokoch 2022 – 2023,“ doplnil Barczi.

Samospráva už vyhlásila súťaže na zhotoviteľov rekonštrukcií, práce by v oboch prípadoch mali trvať 18 mesiacov. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie MŠ predstavuje 1.174.304,61 eura, predpokladané náklady na rekonštrukciu ZŠ sú 1.507.314,36 eura.