Regióny Košice

Rekonštrukcia za 80-tisíc eur. Toľko bude stáť obnova Koceľovej ulice

V Spišskej Novej Vsi začali rekonštruovať Koceľovu ulicu. ZDROJ: archív

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – V Spišskej Novej Vsi dnes začali s prácami na prvej etape rekonštrukcie Koceľovej ulice. Informovala o tom samospráva s tým, že v pláne je postupe zrekonštruovať v celej dĺžke ulice chodníky, parkovacie miesta a komunikáciu. Ide však o finančne náročný projekt, mesto preto pristúpilo k etapizácii stavebných prác na najbližšie roky. Prvá etapa si podľa zverejnenej zmluvy vyžiada takmer 80 000 eur s DPH.

 

“V prvej fáze sa práce budú realizovať na chodníkoch v úseku od Kollárovej ulice po križovatku s Rastislavovou ulicou pozdĺž bytových domov číslo 14 – 22 a 13 – 23. Obnova bude pozostávať z búracích prác – odstránenia pôvodných konštrukčných vrstiev chodníka a pôvodných betónových obrubníkov a z osadenia nových. Následne sa zrealizuje podkladová vrstva chodníka zo štrkopiesku a neskôr pribudne aj asfalt,” uvádza samospráva. Okrem hlavných chodníkov sa opravia aj prístupové chodníky k jednotlivým vchodom a taktiež sa opraví a doplní chodník, ktorý bude navádzať chodcov na chodník na Kollárovej ulici.

“Tak, ako pri iných stavbách, aj v tomto prípade žiadame obyvateľov ulice o rešpektovanie obmedzení zo strany zhotoviteľa. Ten sa zaväzuje podľa zmluvy o dielo vykonať stavebné práce v lehote maximálne 70 kalendárnych dní,” uzatvára mesto.