Regióny Košice Trebišov

Rekonštrukcia a zateplenie vynovili dve materské školy

Zdroj: Mesto Trebišov

TREBIŠOV – Mesto Trebišov zrekonštruovalo a obnovilo budovy materských škôl na uliciach 1. decembra a Pri polícii. Tento týždeň ich slávnostne odovzdali do užívania.

 

Na energetické zhodnotenie budovy Materskej školy na ulici 1. decembra získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 170 000 eur. Použilo aj vlastné zdroje, viac ako 15 000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. „Veľmi potrebné rekonštrukčné činnosti, súvisiace so zateplením obalového plášťa, novou fasádou a realizáciou odkvapového chodníka, nadviazali na práce zrealizované už v roku 2018 – výmenu okien, dverí, obnovu spojovacej chodby sendvičovými panelmi a zateplenie celej strechy,“ uviedla hovorkyňa. K ukončeniu komplexnej rekonštrukcie predškolského zariadenia došlo už vlani v decembri. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v zimnom období sa otvorenie školy podľa mesta realizovalo až v stredu 2. júna. V najbližších týždňoch sa počíta s terénnymi úpravami v areáli.

V rámci projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti objektu škôlky na ulici Pri Polícii, ktorý bol ukončený ešte minulý rok, samospráva realizovala zateplenie celej fasády a plochy strešného plášťa. Škola získala aj moderné rekuperačné okná a nové dvere, vymenili sa rozvody tepla, zrekonštruovali elektroinštalácie, zdravotechnika a vzduchotechnika. Deti môžu na pohybové aktivity využívať nové odpružené terasy. Na projekt mesto získalo zhruba 933 000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia, spoluúčasť mesta bola viac ako 31 000 eur.

„Okrem týchto projektových činností mesto prostredníctvom Technických služieb upravilo okolitý terén v celom areáli školy. Stavebná skupina mesta vymenila sanitu a zároveň zrekonštruovala hygienické zariadenia pre deti. Celkovou obnovou prešli v minulom roku aj poškodené asfaltové chodníky a spevnené plochy,“ informovala hovorkyňa. Pedagógovia počas rekonštrukcie prispôsobovali deťom výchovno-vzdelávací proces.