Preventívne opatrenia zrejme zabrali. Ďalšie šírenie nákazy ošípaných evidované nie je

TREBIŠOV – Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Trebišov zatiaľ nemá hlásené ďalšie prípady výskytu afrického moru ošípaných (AMO) okrem dvoch chovov v obciach Strážne a Veľký Kamenec pri maďarských hraniciach.

 

„Momentálne vykonávame epizootologický prieskum, monitorujeme všetky domáce ošípané, všetky nahlásené domáce zabíjačky sú pod úradným dozorom, odoberajú sa vzorky, nové prípady sme zatiaľ nediagnostikovali,“ uviedol v pondelok pre novinárov riaditeľ RVPS Trebišov Stanislav Kovalík.

Súčasťou opatrení je aj odstrel diviakov, ktoré môžu nákazu šíriť, a vyhľadávanie prípadných uhynutých zvierat v prihraničnej oblasti. „S poľovníkmi máme zatiaľ veľmi dobrú spoluprácu a všetky vzorky sú zatiaľ negatívne,“ povedal Kovalík. Ako informoval minulý týždeň, do úvahy pripadá aj pomoc armády pri prehľadávaní terénu.

Dva prípady v susedných obciach

Výskyt AMO zaznamenali v susedných obciach Strážne a Veľký Kamenec koncom júla, v oboch boli následne všetky chované ošípané preventívne zlikvidované. Do obcí podľa šéfa RVPS v pondelok vycestovala expertná skupina.

Zdroj nákazy u oboch prípadov nie je doposiaľ jasný, vzdialenosť medzi nimi bola 5,5 kilometra. Opatrenia zákazu chovu ošípaných sa týkajú Strážneho a Veľkého Kamenca, do ochranného pásma je zaradený aj Malý Kamenec. V pásme pozorovania je ďalších 16 okolitých slovenských obcí.

Viac o téme: africký mor ošípaných, likvidácia prasiat, odstrel, ošípané, preventívna likvidácia, Štátna veterinárna a potravinová správa, Strážne, Trebišov, Veľký Kamenec, výskyt

Súvisiace články