Regióny Košice Trebišov

Pre poľovníkov vydali mimoriadne opatrenia. Cieľom je zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy

Zdroj: FB / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sr

BRATISLAVA – Pre užívateľov vybraných poľovných revírov v okrese Trebišov, v ktorých bol potvrdený výskyt afrického moru ošípaných alebo v revíri bezprostredne ohrozenom, platia prísne mimoriadne opatrenia. Ako ďalej informoval rezort pôdohospodárstva, v zozname je napríklad aktívne vyhľadávanie tiel uhynutých diviakov, usmrtenie všetkých diviakov vo zvernici či zákaz lovu diviačej zveri.

 

Cieľom dvadsiatky opatrení je zamedziť šíreniu nákazy. Zakázané je vykonávania všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej zveri a následnej migrácii. Poľovnícky pes musí byť vedený na remeni. Ďalej sú to rôzne pravidlá v rámci sanácie uhynutej diviačej zveri a pri odberoch vzoriek. Za dodanie vzoriek je stanovená finančná úhrada vo výške 50 eur z každého nájdeného uhynutého diviaka, vrátane diviakov nájdených na nepoľovných pozemkoch.

Agrorezort v závere minulého týždňa informoval o ďalších prípadoch afrického moru ošípaných. Na území Trebišovského okresu sa mor rozšíril o ďalšie prípady v chove domácich ošípaných a o ďalší prípad diviaka. Doteraz tak boli nájdené dva nakazené diviaky. Druhý pozitívny diviak bol nájdený uhynutý v poľovnom revíri PS BAMARA Brehov, KU Cejkov. Nájdený diviak bol v oblasti, kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných. V prípade domácich ošípaných našli spolu desať ohnísk.

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá choroba ošípaných a diviakov. Vírus sa šíri priamym aj nepriamym kontaktom a je rezistentný aj pri vysokom rozsahu teplôt a mimoriadne odolný. Úmrtnosť dosahuje 90 až 95 percent. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. Regenerácia diviačej populácie po zasiahnutí vírusom afrického moru ošípaných trvá minimálne 15 rokov.