Regióny Košice Rožňava

Práce v bani v Nižnej Slanej skončili, časť znečistenej vody stále vyteká

východ, Nižná Slaná
Rieka Slaná sa pôsobením škodlivých látok sfarbila do oranžova. Zdroj: TASR

NIŽNÁ SLANÁ – Hlavná banská záchranná stanica minulý týždeň ukončila práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava. Koncentráciu rozpustených látok vo vytekajúcej vode do rieky Slaná sa podarilo znížiť o približne 80 percent. Ako uviedol riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan, štátny podnik na riešení situácie so znečistením rieky naďalej pracuje.

 

“Sme si vedomí, že problém v rieke Slaná nezmizol a aj zvyšných 20 percent rozpustených látok stále predstavuje environmentálny problém. Pripravujeme projekt, ktorého cieľom bude vyriešiť aj problém so zvyšnou vytekajúcou banskou vodou s vysokým obsahom rozpustených látok,” potvrdil Žitňan.

Rudné bane situáciu so znečistením rieky Slaná riešia v spolupráci s Ústavom geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach, ktorý realizuje laboratórne testy upraviteľnosti vody a vykonáva časť chemických analýz. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zas štátnemu podniku poskytuje údaje o meraniach prietokov vôd i ďalšie potrebné údaje o banskej vode v šachte Gabriela.

HBZS s prácami v Nižnej Slanej skončila v piatok (17. 6.), vodu vtekajúcu do hlbších častí bane sa podarilo odkloniť priamo na povrch. V bani v uplynulých týždňoch pracovalo 12 ľudí, približne tretinu prác bolo potrebné vykonávať v dýchacích prístrojoch. Odklonenie banskej vody bolo v podzemí zabezpečené pomocou hrubostenného oceľového potrubia.

“Voda, ktorá cez to tečie, nie je až taká mineralizovaná. Odhadujem, že to vydrží 15 až 20 rokov,” povedal  riaditeľ  Stanislav Paulík s tým, že definitívne riešenie by bolo technicky mimoriadne náročné. Pre dopravu potrebného materiálu by si priamo v bani vyžadovalo vybudovanie koľaje s dĺžkou približne 1,7 kilometra.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.