Regióny Košice

Polaček sa proti rozhodnutiu súdu odvolá. Zmluvu s EEI naďalej považuje za neplatnú

Zdroj: TASR / Roman Hanc

KOŠICE – Mesto Košice trvá na tom, že je podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) naďalej výlučným prevádzkovateľom systému parkovania na svojom území. Primátor Jaroslav Polaček to vo štvrtok oznámil v reakcii na rozhodnutie Okresného súdu Košice II, ktorý mestu prikázal, aby poskytovalo spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov.

 

“Mesto Košice nesúhlasí s rozhodnutím súdu, keďže naďalej trváme na tom, že pôvodná zmluva je neplatná a v zákonom stanovenej lehote sa voči tomuto rozhodnutiu odvoláme,” uviedol primátor pre novinárov. Tých, ktorí budú platiť za parkovné, Polaček vyzval, aby platili mestu. “Ak zaplatia do parkovacích automatov súkromnej spoločnosti, ich lístok bude platný, ale budeme si tieto financie od súkromnej spoločnosti vymáhať,” povedal. Podobne je to podľa neho aj v prípade parkovísk s rampami.

Košický okresný súd vydal neodkladné opatrenie 20. mája na základe žaloby spoločnosti EEI. Mesto podľa neho musí poskytovať firme súčinnosť v zmysle nájomnej zmluvy, a to až do jej skončenia alebo právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti. Voči tomuto rozhodnutiu začala v stredu (22.5.) plynúť 15-dňová lehota na odvolanie.

“Súd pri vydaní neodkladného opatrenia prihliadal výlučne na súkromnoprávny vzťah mesta a súkromnej spoločnosti a vôbec nebral do úvahy a nevysporiadal sa s existenciou platného a účinného VZN. Práve jeho existencia bude našim kľúčovým argumentom pri odvolávaní sa na Krajský súd v Košiciach,” konštatoval Polaček. Platné VZN, ktoré nebolo nikým pozastavené, je podľa neho vyšší právny akt a je nad súkromnou zmluvou, ktorú označil za neplatnú.

 

Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe prijatého VZN, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa v spore obrátili na súd. Prípadnú exekúciu pre mesto Polaček vylúčil s tým, že na to nie je žiadny dôvod. Na rozhodnutie súdu reagovala vo štvrtok aj parkovacia firma. “Spoločnosť EEI od začiatku tohto sporu poukazuje na fakt, že nie je možné dosiahnuť právny stav krokmi, ktoré sú protiprávne a nerešpektujú rozhodnutia súdov. Bez ohľadu na 15-dňovú lehotu na odvolanie je rozhodnutie vykonateľné už jeho doručením. Spoločnosť EEI sa tak ako doteraz bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov,” uviedla spoločnosť. Podľa informácií Glob.sk od rána spúšťajú svoje parkomaty a závory, pričom všetky budú plne funkčné ešte dnes.

Príjmy za parkovné pre mesto v tomto roku do polovice mája podľa Polačeka predstavujú zhruba 210.000 eur zahrňujúc platby cez SMS-ky, QR-kódy a mestské automaty spustené od začiatku tohto mesiaca. Primátor sa na tlačovej konferencii vrátil aj k nedohode pri kolektívnom vyjednávaní v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Oznámil, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už určilo na základe požiadavky vedenia podniku sprostredkovateľa, ktorý má pomôcť dosiahnuť dohodu. Polaček očakáva, že odborári budú mediátora akceptovať a komunikovať s ním.