Regióny Košice Trebišov

Ornitológovia zachraňujú v Medzibodroží mokrade pre vzácne druhy vtákov

Zdroj: TASR / Roman Hanc

SOMOTOR – Izolované mokrade, na ktorých hniezdia vzácne druhy vodných vtákov, zavodňujú ornitológovia v týchto dňoch v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie na východe Slovenska. Prečerpávanie vody z kanála do močiara zaistí, že z lokality neodíde aj posledná hniezdna kolónia chavkošov nočných.

 

Na tomto území identifikovali ornitológovia viac ako 150 močiarov. Podľa  Mateja Repela zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko, sú na 90 percent všetky vyschnuté. Niektoré prirodzene zachránia prípadné záplavy, ale obdobia sucha pretrvávajú dlhšie ako kedysi. „Chránené vtáčie územie bolo vyhlásené kvôli ochrane európsky významných vtákov – vodných vtákov, ak im tieto mokrade aspoň niektoré nezachováme, tak toto územie úplne opustia a stratí vôbec zmysel ochrana prírody,“ vysvetlil pre TASR Matej Repel. Najväčšou snahou ornitológov je, aby vtáky nachádzali vhodné prostredie a naďalej sa vracali do močiarov.

Voda, ktorá smeruje do močiarov, pochádza z odvodňovacieho Somotorského kanála. Ornitológovia chcú túto jar zavlažiť spolu šesť mokradí. Vodu do močiarov v týchto dňoch prečerpávajú počas dňa aj v noci, vystriedajú sa pri tom štyria-piati ľudia, ktorí dolievajú naftu do čerpadla a udržiavajú ho v chode. V močiaroch hniezdi okrem chavkošov nočných aj kolónia beluší veľkých – jedna z posledných dvoch, ktoré žijú práve na zavodnených mokradiach. „Hniezdi tu bučiak veľký, čo je veľmi vzácny ubúdajúci druh na Slovensku, chochlačka bielooká, husi divé a ďalšie vzácne druhy vodných vtákov,“ doplnil Repel.

Zavlažovanie močiarov nepomáha len vtáctvu. Nemenej dôležité sú podľa ornitológa aj všetky vodné obojživelníky, pôvodné druhy rýb, rôzne bezstavovce, červy, planktóny, vážky a rôzne druhy hmyzu a rastlinstva. Na Medzibodrožie v okrese Trebišov už tento rok prileteli prvé vtáky – bučiak a žeriavy. Ornitológovia zhodnotia v máji, ktoré ďalšie druhy sa vrátia a aký efekt malo zavlažovanie. V minulosti pomohli takýmto spôsobom 20 lokalitám.