Regióny Košice

Novinka v Košiciach: Pri krematóriu vzniká prírodný cintorín

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

KOŠICE – Pri košickom krematóriu vzniká prírodný cintorín Les spomienok, sprevádzkovať by ho chceli v septembri. Ako povedal hovorca Správy mestskej zelene v Košiciach Peter Sasák, ponúknuť má alternatívu ku klasickým formám pochovávania. Po Zvolene by malo ísť o druhý takýto cintorín na Slovensku.

 

Prírodný cintorín bude situovaný pri rozptylovej lúčke v severozápadnej časti krematória s rozlohou 512 štvorcových metrov. Lokalita bezprostredne susedí s mestskými lesmi. K dispozícii by malo byť 119 hrobových miest, kde bude možné uložiť popol maximálne 476 zosnulých.

Podľa riaditeľky Marty Popríkovej realizácia pokračuje podľa platného harmonogramu. V súčasnosti je ukončená väčšina prác, ktorú dokázali realizovať vo vlastnej réžii. Ide o terénne a sadové úpravy. Osadili už aj centrálny kameň, ktorý sa bude využívať pri posledných rozlúčkach. Pribudnúť majú ešte lavičky či vchodová brána.

Hrobové miesta sa sústredia v kružniciach okolo stromov a budú označené jednotne tabuľkami z cor-tenu pripevnenými na stromy pomocou pružín, ktoré nebudú obmedzovať strom pri jeho raste. „Mesto Košice prírodným cintorínom získa pietne miesto, ktoré rozšíri možnosti Košičanov a obyvateľov okolia pri výbere spôsobu pochovávania a ponúkne prírode blízky prístup v pochovávaní aj údržbe cintorína,“ spresnil Sasák s tým, že pri tomto spôsobe nevznikajú kamenné a betónové náhrobky a nezaberajú sa nové plochy, čím sa minimalizujú prejavy ľudskej činnosti v prostredí. „Niekoho možno osloví aj prírodné prostredie vyzdvihujúce neformálnosť poslednej rozlúčky,“ dodal.

Pripomenul, že pri chode prírodného cintorína nevzniká takmer žiaden odpad. Povolené budú len biologicky rozložiteľné materiály, vzťahuje sa to aj na urny. Tie sa majú rozložiť v zemi a popol sa má vstrebať prirodzenými procesmi v pôde. Prinášať umelé a trvácne materiály bude zakázané. Na ukladanie sviečok a kvetov bude vyhradené miesto na ploche cintorína. Z vyhorených sviečok majú byť vyrobené nové a živé kvetiny prinášané na posledné rozlúčky budú ďalej kompostované.

Správa mestskej zelene spolupracuje na prírodnom cintoríne s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica. Má ísť o ďalší projekt zo série opatrení na území mesta Košice, ktorým sa pomáha prírode a biodiverzite. „Taktiež považujeme za dôležité reagovať ako správca cintorína na meniace sa potreby a preferencie pozostalých,“ doplnil Sasák s tým, že vznik Lesa spomienok si v súvislosti s jeho prevádzkovým poriadkom vyžiada aj zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta.