Regióny Košice

Nestíhajú jarné kosenie. Môže za to neúspešné verejné obstarávanie a nedostatok financií

Spišská má problém s jarným kosením. ZDROJ: TASR/Henrich Mišovič

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Jarné kosenie v meste Spišská Nová Ves tento rok skomplikovalo neúspešné verejné obstarávanie, kapacity mestského podniku na proces nestačia. Vedúci oddelenia komunálneho servisu na tamojšom mestskom úrade Peter Hamrák upozornil, že situáciu komplikujú aj ďalšie faktory.
 

Mesto realizovalo na starostlivosť o zeleň vrátane kosenia verejné obstarávanie, do ktorého sa neprihlásil žiaden uchádzač, dokonca ani spoločnosť Brantner, ktorá činnosti zabezpečovala v minulosti. “Po zvážení všetkých rizík spojených s vypísaním novej súťaže, ako aj zisteného predbežného nezáujmu zo strany dodávateľských firiem sa mesto rozhodlo túto činnosť objednať priamo u spoločnosti MEPOS, keďže tento spôsob nám umožňuje zákon o verejnom obstarávaní,” ozrejmil Hamrák.

Mestská firma sa tak musela v krátkom čase vysporiadať s nákupom novej techniky, ako aj personálnym zabezpečením. V súčasnosti využíva okrem vlastnej aj kapacity subdodávateľov, objem subdodávok však zo zákonných dôvodov zvýšiť nemôže. “V takomto prípade by muselo byť spustené nové verejné obstarávanie, ktoré by pri hodnote tejto služby a zákonných lehotách trvalo dlhšie ako do ukončenia jarnej kosby,” zdôvodnil Hamrák.

Do tejto situácie nepriaznivo podľa neho zasiahlo aj počasie, keď po studenom a daždivom období nevhodnom na kosenie nastalo obdobie teplých dní s veľmi rýchlym rastom vegetácie. Hamrák tiež zdôraznil, že rozpočet mesta je aj vzhľadom na vysoké ceny energií, rastúcu infláciu či znížené príjmy zo strany štátu pod veľkým tlakom. “Nielen nášmu mestu, ale aj iným samosprávam chýbajú finančné prostriedky na pokrytie bežných činností, do ktorých spadá aj samotné kosenie. Tieto dosahy sa, samozrejme, následne odzrkadľujú aj v horšej dostupnosti služieb poskytovaných mestom,” skonštatoval Hamrák.

Dodal, že v súčasnosti sú v Spišskej Novej Vsi nasadené všetky dostupné kapacity. Do kosenia je zapojených 46 zamestnancov firmy MEPOS vrátane subdodávateľov, ako aj všetka dostupná technika. Zároveň požiadal obyvateľov o trpezlivosť. “V súčasnej situácii už nedokážeme kosenie urýchliť, no snažíme sa urobiť maximum pre to, aby bola jarná kosba ukončená v čo najskoršom možnom termíne,” uzavrel Hamrák.