Regióny Prešov Košice Spišská Nová Ves

Najvyšší správny súd rozhodol. Komunálne voľby v obci Žehra a Slavnica sú neplatné a budú sa opakovať

Voľby starostov a primátorov.
Voľby starostu obce Žehra sú neplatné. Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Minuloročné októbrové komunálne voľby v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves sú neplatné. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR, podľa ktorého boli zostavené spôsobom, ktorý odporuje ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce. Informoval hovorca NSS Michal Hajtol.

 

“Zo skutkového stavu zisteného v predmetnej veci možno vyvodiť, že samotný výkon volebného práva, ako aj postup volebnej komisie pri zabezpečovaní hlasovania vo volebnej miestnosti v obci Žehra bol v zásadnom rozpore s ústavnými a zákonnými požiadavkami,” uvádza sa v rozhodnutí. Senát NSS SR vyhodnotil ako podstatné tie námietky žalobcu, v ktorých tvrdil, že množstvo voličov sa osobne na voľbách nezúčastnilo, no volebné právo si za nich uplatnili iné osoby, ktoré boli voliť opakovane. “Proti rozhodnutiu senátu nie je prípustný opravný prostriedok,” doplnil Hajtol. Písomné odôvodnenie rozhodnutia má byť zverejnené v zákonnej lehote, a to do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia.

Voľby starostu v obci Slavnica v okrese Ilava sú neplatné, rozhodol takisto Najvyšší správny súd (NSS) SR. Vzhľadom na porušenie princípu tajného hlasovania sa podľa súdu uskutočnili nezákonným a neústavným spôsobom. “Niektorí voliči vykonávajúci svoje právo voliť si zástupcov do orgánov miestnej samosprávy volili tak, že vo vyhranenom priestore na vykonanie voľby boli súčasne viaceré osoby. Tento spôsob voľby predseda a ostatní členovia miestnej volebnej komisie tolerovali. Uvedeným spôsobom výkonu volieb bol porušený jeden zo základných princípov volieb – tajné hlasovanie,” vysvetlil hovorca. Proti rozsudku nemožno podať opravný prostriedok.