Regióny Košice

Najväčší úbytok obyvateľstva za poslednú roky! Mesto pri Košiciach to nedokáže zastaviť

potok
Moldava nad Bodvou. Zdroj: TASR

MOLDAVA NAD BODVOU – Moldava nad Bodvou minulý rok zaznamenala najvyšší úbytok obyvateľov za celú dekádu. Ku koncu roka 2021 evidovalo toto najväčšie mesto v okrese Košice-okolie 10.241 obyvateľov. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke.

 

Celkovo žilo v Moldave nad Bodvou ku koncu minulého roka 5264 žien a 4977 mužov. Počet obyvateľov vlani klesol oproti roku 2020 o 101. Klesajúci trend počtu obyvateľov zaznamenávajú od roku 2017. “V 30-ročnom horizonte sa však javí ako ustálený. V roku 1992 mala Moldava nad Bodvou len 5208 obyvateľov,” uvádza mesto s tým, že prírastok v roku 2021 bol celkovo 192 obyvateľov a úbytok predstavuje 293 ľudí.

“Štatistika uvádzajúca počet obyvateľov podľa veku nám prezrádza, že najpočetnejšou je skupina od 30 do 50 rokov a tiež máme 160 trojročných detí. Vo vekovej škále produktívneho obyvateľstva je najmenej početná skupina 27 a 28-ročných,” spresnila radnica. V kategórii nad 90 rokov evidujú 26 obyvateľov, pričom najstaršia obyvateľka má 96 rokov.

Čo sa týka hustoty osídlenia podľa ulíc, najviac obyvateľov žije na ulici Severnej, kde je väčšina ľudí v produktívnom veku. “Obdobne sú na tom aj Námestia Ľ. Štúra a Mieru, kde rastie počet obyvateľov v poproduktívnom veku oproti predproduktívnemu,” dodáva s tým, že sídlisko starne.

Naopak, najväčší počet obyvateľov v predproduktívnom veku, a to až 480 detí do 14 rokov, evidujú na ulici Budulovská. Druhou najpočetnejšou v tejto vekovej skupine je ulica Československej armády, kde žije 218 detí.