Regióny Košice Michalovce

Mesto Michalovce sa borí s nelegálnymi skládkami. Pre nezodpovedných obyvateľov má jasný odkaz

Ilustračná fotografia, Zdroj: FB / Polícia SR - Trenčiansky kraj

MICHALOVCE – Samospráva mesta Michalovce odhalila počas apríla na svojom území 18 lokalít s nelegálnymi skládkami prevažne bežného komunálneho odpadu. Vyzýva preto obyvateľov, aby s odpadom nakladali v súlade so zákonom a miestnym všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V opačnom prípade hrozia páchateľom finančnými postihmi až do výšky 1500 eur.

 

  “Naším cieľom nie je ukladať pokuty, ale chceme, aby naše mesto bolo čisté a zdravé,” uvádza samospráva na svojej internetovej stránke, pričom upozorňuje, že nelegálne skládky majú viacero negatívnych dosahov na krajinu, ekonomiku a zdravie. Podotýka tiež, že odstránenie 18 nelegálnych skládok bude “stáť nemalé finančné prostriedky”. Podľa samosprávy mesto má vytvorené podmienky na správne nakladanie s komunálnym odpadom, preto nevidí dôvod na vytváranie čiernych skládok. “Každý rodinný dom má nádobu na zmesový komunálny odpad, nádobu na bioodpad a farebne rozlíšené vrecia na triedený zber odpadu. Aj bytové domy na sídliskách sú vybavené nádobami na zmesový  komunálny odpad, ako aj na triedený odpad,” pripomenula.

Mesto tiež v roku 2020 začalo s kampaňovým jarným a jesenným zberom objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu priamo od domov Michalovčanov. “Tento zber sa nám osvedčil, a preto sme s ním pokračovali aj v tomto roku. Takto vyzbieraný odpad v prevažnej miere išiel na zhodnotenie a len v minimálnej miere skončil na skládke komunálneho odpadu,” poznamenalo.