Regióny Košice

Mesto Košice musí vrátiť oceliarňam státisíce za daň z nehnuteľností

Zdroj: TASR / František Iván

KOŠICE – Mesto Košice musí najneskôr do 16. marca vrátiť košickým oceliarňam U. S. Steel daň z nehnuteľností za rok 2011 vo výške 940.081 eur. Rozhodlo o tom Finančné riaditeľstvo SR na základe podnetu samotnej hutníckej spoločnosti. Informoval o tom v stredu magistrát mesta.

 

Oceliarska fabrika protestovala voči tomu, že v roku 2011 musela zaplatiť daň z nehnuteľností obci Sokoľany a zároveň spomínanú sumu dodatočne zaplatiť aj mestu Košice. Medzi obcou Sokoľany a mestom Košice už takmer 22 rokov prebieha spor o územie, na ktorom boli postavené bývalé Východoslovenské železiarne a v súčasnosti na nich stojí areál americkej spoločnosti U. S. Steel.

 “Právoplatné rozhodnutie finančného riaditeľstva zo dňa 8. februára 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11. februára 2019, bolo doručené mestu Košice 21. februára 2019. Daňový preplatok, ktorý vznikol zrušením rozhodnutia správcu dane, má byť podľa zákona vrátený do 30 dní od doručenia žiadosti na jeho vrátenie. Ide o komplikovaný právny a účtovný problém. Ak by som to zjednodušil, suma vyše 940.000 eur síce bola príjmom rozpočtu mesta v minulom roku, no teraz ju budeme musieť vrátiť. Peniaze budeme musieť nájsť rozpočtovým opatrením v našom už tak dosť napätom rozpočte z rezervného fondu,” uviedol riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop.

Ešte v roku 1997 obec Sokoľany na základe reštitučného zákona podala návrh na zmenu hraníc príslušného katastrálneho územia, v dôsledku čoho by k tejto obci bolo pričlenené územie s rozlohou približne 700 hektárov. V danej veci už bolo vydaných mnoho rozhodnutí, či už na úrovni správneho orgánu alebo súdov. Naposledy dal za pravdu obci Sokoľany katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie, no mesto Košice toto rozhodnutie súdne napadlo. “V súčasnosti je z procesného hľadiska stav taký, že krajský súd zrušil rozhodnutie okresného úradu, avšak obec Sokoľany sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala. Najvyšší súd SR o odvolaní zatiaľ nerozhodol,” informoval magistrát.

Oceliarne podali protest, vyrúbenie daní považovali za nezákonné

Mesto Košice ako správca dane vyrubilo U. S. Steelu rozdiel dane z nehnuteľností za rok 2011, voči ktorému sa táto spoločnosť odvolala. Finančné riaditeľstvo SR v odvolacom konaní rozhodnutie mesta potvrdilo v plnom rozsahu a v máji 2018 U. S. Steel uhradil do rozpočtu mesta sumu 940.081 eur. Oceliarne zároveň podali správnu žalobu voči rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR na Krajský súd v Košiciach, neskôr podali aj podnet na Krajskú prokuratúru v Košiciach.

Jej prokurátor podal protest proti rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR, v ktorom označil rozhodnutie za nezákonné pre to, že vyrubenie dane sa uskutočnilo po zákonom stanovenej lehote a bolo tak v nesúlade s daňovým poriadkom. Ministerstvo financií vyhovelo protestu prokurátora, zrušilo rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, podľa ktorého musel U. S. Steel doplatiť vyše 940.000 eur mestu Košice, a vrátilo vec na ďalšie konanie. Následne finančné riaditeľstvo zrušilo rozhodnutie mesta Košice ako správcu dane. Keďže všetky úkony mesta v tomto prípade podliehajú schváleniu, budú o nich v piatok 8. marca rokovať poslanci počas mimoriadneho mestského zastupiteľstva.

Nejde o jediný záväzok

Daná suma pritom nie je jedinou, ktorú musia Košice tento rok neplánovane zaplatiť. “Ďalším finančným záväzkom je 2,81 milióna eur, čo je prvá z dvoch splátok, ktorú musí mesto vrátiť za pochybenia svojho predchádzajúceho vedenia pri projekte EHMK – Kasárne Kulturpark. Mesto zároveň musí v roku 2019 splatiť aj sumu 1,8 milióna eur z 20-miliónovej návratnej finančnej výpomoci, ktoré mu na rôzne infraštruktúrne projekty poskytlo v roku 2014 ministerstvo financií,” informoval referát styku s verejnosťou a médiami mesta Košice.

V tomto roku budú splátky týchto mimoriadnych záväzkov predstavovať sumu 5,57 milióna eur, nasledujúci rok to má byť 5,83 milióna eur. “Celkovo sa musí v rozpočte mesta v nasledujúcich siedmich rokoch nájsť na splátky rôznych úverov, okrem iného nákup autobusov pre Dopravný podnik mesta Košice, Parkovací dom pri Steel Aréne, Košická futbalová aréna a tak ďalej, a vrátenie financií za pochybenia predchádzajúceho vedenia mesta pri čerpaní eurofondov suma vo výške 29,5 milióna eur,” uviedol magistrát.